Ing. Katarzyna Czerna

redaktorka

V redakční práci se zajímá především o záležitosti česko-polského pohraničí, výměnu informací mezi polskou minoritou a českou majoritou. 

Telefon: 221 555 642
E-mail: katarzyna.czerna@rozhlas.cz

Všechny články

Stránky