Komunikace, obchod a vnější vztahy

Součástí útvaru Komunikace, obchodu a vnějších vztahů je Oddělení komunikace, Mezinárodní oddělení, Obchodní oddělení, Podpora vydavatelství a nakladatelství a Oddělení spisové služby.

Projekty v oblasti interní i externí komunikace spadají do zodpovědnosti Oddělení komunikace. Zajišťuje tiskový servis pro média, organizuje akce pro zaměstnance i pro veřejnost či administraci a realizaci celorozhlasových mediálních partnerství a doprovodných akcí. Má na starosti PR korporátních projektů i podporu PR jednotlivých stanic a útvarů.

Chcete se s oddělením spojit? Přejděte na stránku Obchod a reklama na tomto odkaze a dozvíte se víc informací.

Mezinárodní oddělení zajišťuje, koordinuje a monitoruje zahraniční vztahy Českého rozhlasu, především v souvislosti s aktivním členstvím Českého rozhlas v Evropské vysílací unii (EBU).

Čtěte také

Zabývá se například účastí rozhlasových tvůrců na mezinárodních rozhlasových soutěžích a přehlídkách a také mezinárodní výměnou rozhlasového obsahu pro vysílání.

Kompletní přehled

Vedoucí Mezinárodního oddělení
Zuzana Matějovská
Mezinárodní oddělení
Alena Righini Golková
Lucie Hradilová
Martina Matysová
Vedoucí Podpory vydavatelství a nakladatelství
Robert Škarda
Podpora vydavatelství a nakladatelství
Jiří Dohnal
Jana Honzíková
Jaroslav Moravec
Lucie Slivoňová
Robert Tamchyna
Eva Vítková
Vedoucí Oddělení spisové služby
Pavel Gawlas