Literární výročí - Jaromír Tomeček

16. červenec 2002

Český prozaik a publicista. Narozen 30. 9. 1906, zemřel 15. 7. 1997. Včera uplynulo pět let od úmrtí spisovatele Jaromíra Tomečka, který se do české literatury zapsal svými díly o přírodě.

Jaromír Tomeček se narodil v roce 1906 v Kroměříži v rodině krejčího. Ve 20. a 30. letech žil na Podkarpatské Rusi, kde pracoval jako notář. V roce 1939 se vrátil do Brna, tady pracoval na Zemském úřadě a pak ve slévárně. Studium práv dokončil v roce 1947. V letech 1954-62 byl redaktorem časopisu Host do domu. Psal prózy s přírodní tematikou pro dospělé i pro mládež, překládal z maďarštiny, spolupracoval též s Československým rozhlasem - v letech 1929-39 přispíval povídkami do košického vysílání, od r. 1943 byl častým hostem vzdělávacích i zábavných pořadů. Účastnil se mj. rozhlasových pořadů Sedmilháři (1963), Rukopis na mém stole (1972), Po pěšinách domova (1989) a také spolupracoval s Československou televizí - podílel se na většině dílů cyklu Lovy beze zbraní, je spoluautorem scénářů pořadů Sólo pro lesy a Zahrada slunce.

Jaromír Tomeček

Jaromír Tomeček byl členem Obce spisovatelů a předsedou obnoveného Moravského kola spisovatelů. Za své celoživotní dílo obdržel mj. Cenu literatury faktu (1994), za cyklus Zelená kurzíva, který byl otiskovaný ve Svobodném slově, dostal Cenu křepelek (1994). Je čestným občanem rodné Kroměříže, Zastupitelstvo města Brna mu udělilo čestné občanství města Brna v roce 1996.

Zelný rynk je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo Brno. Internetovou podobu pořadu najdete zde.

Spustit audio