Alena Blažejovská

slovesný dramaturg

Připravuji a moderuji magazín Zelný rynk.

Do rozhlasu nastoupila v roce 1986 během svých studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP), kde vystudovala češtinu a dějepis. Jako členka Tvůrčí skupiny Drama a literatura má v současnosti na starosti dramaturgii programové řady Radiokniha na Českém rozhlase Plus. Zabývá se také dramaturgií a autorskou tvorbou literárních pořadů pro stanice Český rozhlas Vltava a Český rozhlas Dvojka. 

Od roku 1996 připravuje pro vysílání Českého rozhlasu Brno literárně-publicistický magazín Zelný rynk, který dostal Cenu programového ředitele Českého rozhlasu za rok 2000. Fejetony několika autorů, psané pro Zelný rynk, byly oceněny v mezinárodní soutěži Evropský fejeton. 

Ze záliby navíc natáčí rozhlasové dokumenty. Tato tvorba získala několik ocenění: 2010 - 2. cena v soutěži Report za rozhlasový dokument Všechno mám aneb krabice od banánů (portrét Věry Mikuláškové) a 2008 - 2. cena za rozhlasový dokument Drnka. V roce 2016 obdržela 3. cenu v soutěži Prix Non pereant – Média na pomoc památkám, a to za reportáž o archeologickém výzkumu v Tasově, odvysílanou v magazínu Zelný rynk. 

V roce 2000 se po výzvě Antonína Přidala stala pedagožkou v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU v Brně, kde vyučuje předměty jako rozhlasové žánry (publicistika, adaptace poezie a prózy pro rozhlas), rozhlasový dokument, rozhlasová dramaturgická dílna (rozhlasové literární pásmo). V roce 2008 se habilitovala v oboru Dramatická umění, tématem její habilitační práce bylo Rozhlasové literární pásmo. 

V minulých letech přispívala např. do časopisů Iniciály, Tvar a na Portál české literatury. Blok veršů publikovala pod jménem Alena Kopřivová ve sborníku Zvláštní znamení (1985). S Radimem Kopáčem vydala knihu rozhovorů s básníky Popiš mi tu proměnu (2010). 

Narodila se v Brně, kde bydlí s výjimkou šesti let, které s rodiči prožila na Kubě. Její otec Karel Kopřiva působil jako sólový kontrabasista v Národním symfonickém orchestru v Havaně, v sedmdesátých letech vedl kontrabasovou třídu na prestižní škole Instituto Superior de Arte v Cubanacánu. 

Všechny články

Stránky