Ing. Karel Zýka, Ph.D.

ředitel Techniky a správy

V roce 1992 absolvoval Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze a v roce 2021 doktorské studium na HAMU v oboru Zvuková tvorba.

Pracovní dráhu začínal v Rádiu Alfa a vydavatelství Ringier. Šest let působil v TV Prima, kde řídil síť regionálních televizí a kde byl mimo jiné zodpovědný za přechod regionů na digitální vysílání DVB-T. V té době byl také členem expertní skupiny ČTÚ, která přechod na digitální terestrické vysílání koordinovala. Později se stal výkonným ředitelem Asociace producentů v audiovizi a od roku 2014 pracuje v Českém rozhlase, nejprve jako ředitel Odboru techniky a od června 2017 jako ředitel Techniky a správy. Na přelomu roku 2015 a 2016 zastával funkci prozatímního ředitele Českého rozhlasu. Specializuje se na implementaci a rozvoj digitálního vysílání. Je členem představenstva Eurovision Services (EBU) a řídicího výboru WorldDAB.

Mezi jeho koníčky patří zejména hudba a zvuk, turistika, média a také renovace starých syntezátorů.

Kontakt:
tel.: +420 221 553 250
e-mail: karel.zyka@rozhlas.cz