Marcela Blažková

rešeršista

Moje práce spočívá zejména v přípravě podkladů redaktorům pro vysílání.

Co dělám v rozhlase: 

Do Českého rozhlasu jsem nastoupila v roce 2000 a od roku 2012 pracuji v Rešeršním oddělení.

Vyhledávám textové informace k různorodým tématům, pátrám v rozhlasových archivních databázích po zvucích a snažím se vše, co jsem objevila, přehledně a srozumitelně uspořádat. Další součástí mé práce je spravování a aktualizace databáze výročí, která se používá pro přípravu rozhlasového vysílání. Spolupracovala jsem na projektu Znovu89 a psala příspěvky pro Encyklopedii Radiožurnálu, Svobodná a divoká 90. léta a Ženy tří republik.

Co mě baví: 

Ve volném čase se nejraději toulám se svým mužem a synem po koutech naší země, hraju lakros nebo ho sleduju jako divák. Každý večer se snažím, aby mi zbyl aspoň nějaký čas na knížku.