Novou uměleckou vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru je Magdaléna Gracerová Chrzová

6. prosinec 2021

Dismanův rozhlasový dětský soubor vstoupil úspěšně do další sezóny. Od 1. prosince 2021 vede „Dismančata“ nově umělecká vedoucí Magdaléna Gracerová Chrzová, která se celý svůj profesní život věnuje především vzdělávání a výchově talentovaných dětí a mladých lidí.

„Legendární Dismanův rozhlasový dětský soubor během svojí existence vychoval již řadu výjimečných dětských herců, kteří účinkují v rozhlasových hrách, v divadle i ve filmu. Řadí se tak k respektovaným uměleckým tělesům Českého rozhlasu. Věřím, že se umělecké vedoucí Magdaléně Gracerové Chrzové podaří navázat na tradice sboru. Přeji jí spoustu úspěšných vystoupení s Dismančaty,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Nová umělecká vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Magdaléna Gracerová Chrzová

Magdaléna Gracerová Chrzová vystudovala hudebně-dramatické oddělení na Pražské konzervatoři a studijní obor dramatická výchova na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (AMU). Jako herečka účinkovala v několika divadlech, v televizi i ve filmu. Pedagogické činnosti se věnuje již od roku 1997. Nejprve působila jako pedagožka literárně-dramatického oboru na základních uměleckých školách a komunikačního semináře na Univerzitě Jana Ámose Komenského.

Před nástupem do Českého rozhlasu vedla divadelní soubory v Divadle Radar a vyučovala dramatickou výchovu na Pražské konzervatoři. V současné době vyučuje jevištní řeč na Divadelní fakultě AMU.

Dismanův rozhlasový dětský soubor

Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) nese jméno svého zakladatele – vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvůrce Miloslava Dismana. DRDS působí pod Českým, dříve Československým, rozhlasem od roku 1935.

Děti se v souboru učí základům herecké a rozhlasové práce – dobře mluvit, pohybovat se, pracovat s textem, zpívat, spolupracovat mezi sebou navzájem a celkově vede k všestranné kulturní výchově dětí.

DRDS pravidelně vystupuje v Praze i v různých koutech České republiky a účastní se mnoha kulturních a benefičních akcí. Soubor také spolupracuje s pražskými i mimopražskými divadly.

Další informace naleznete na webových stránkách souboru.

Spustit audio