O nás

Archivní a programové fondy (APF) spravují archivní soubory Českého rozhlasu a zajišťují obsahovou podporu jeho vysílání. Patří pod ně čtyři oddělení. Vedoucím APF je Dušan Radovanovič.

Archiv

Archiv Českého rozhlasu soustřeďuje, ukládá, zpracovává a zpřístupňuje veškerý archivní materiál z činnosti Českého rozhlasu a jeho předchůdců. Služeb archivu využívají především rozhlasoví pracovníci. Obracejí se na něj ale také studenti, badatelé a široká veřejnost.

Vedoucím archivu je Tomáš Dufka.

Rešeršní oddělení a knihovna

Rešeršní oddělení a knihovna poskytují informační služby všem útvarům Českého rozhlasu. Rešeršisté a knihovníci dodávají redakcím na denní bázi textové a zvukové podklady k aktuálním tématům i dlouhodobým trendům. Monitorují témata, která se na mediální scéně objevují a mohou být pro programové složky Českého rozhlasu inspirací. Popularizují také rozhlasový archiv na sociálních sítích a spolupracují na výrobě zpravodajského podcastu Vinohradská 12.

Knihovna je jedním z nejstarších útvarů Českého rozhlasu, první přírůstky jsou datovány do roku 1932. V současné době knihovní fond čítá téměř 80 000 svazků. K dispozici je také bohatý fond denního tisku a periodik, tuzemské i zahraniční provenience. Služby knihovny jsou jeden den v týdnu zpřístupněny i veřejnosti.

Rešeršní oddělení a knihovnu vede Zuzana Kubišová.

Hlavní katalog

Hlavní katalog je odborným informačním pracovištěm Českého rozhlasu na úrovni oddělení. Shromažďuje veškeré dostupné informace o hudebních snímcích, dokumentuje snímky, které slouží k běžnému provozu a jsou uloženy v rozhlasové fonotéce, archivu či gramoarchivu. Poskytuje informační a rešeršní služby pro potřeby všech útvarů Českého rozhlasu a veřejnosti. Zajišťuje akvizici a zpracování komerčních titulů pro potřeby programu.

Vedoucím Hlavního katalogu je Jindřich Marek.

Fonotéka

Fonotéka pečuje o hudební a slovesné nahrávky již od 50. let 20. století. V depozitáři najdeme zvukové snímky na více než 170 000 analogových i digitálních nosičích. V digitálním úložišti pak Fonotéka v srpnu 2019 spravovala přes milion snímků.

Zvukové snímky poskytuje Fonotéka zejména pro účely vysílání a výroby pro celý Český rozhlas. Zpracovává vybrané zvukové záznamy pro eshop – Radiotéku a Radioservis a.s. Digitalizuje dosud nezpracované analogové záznamy nejen z vlastních fondů, ale i z fondů regionálních studií. Z fondu Archivu digitalizuje zejména gramodesky.

Fonotéka se také podílí na projektu můjRozhlas úpravou poškozených zvukových záznamů z archivu z řady Rozhlasové noviny.

Fonotéku vede Miroslav Jandáček.

Dotazy na Archivní a programové fondy

Archivní materiály a knihy z fondů Českého rozhlasu jsou na vyžádání dostupné veřejnosti.

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů