Ondřej Gášek

zvukový designer

Sound designer, skladatel a producent známý také pod pseudonymem ALEFF.

Vystudoval jsem Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně VOŠFZ obor kamera-zvuk.
Dále jsem studoval na Fakultě výtvarných umění v Brně FaVU obor multimedia s osobním zaměřením na zvukové umění a video.
Studoval jsem také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně JAMU obor multimediální kompozice na katedře skladby a dirigování, které jsem nedokončil. 

Před nástupem na pozici zvukového designéra v Českém Rozhlase jsem pracoval jedenáct let jako zvukový designér a mistr zvuku ve filmové a televizní tvorbě. (hraný film, animovaný film, reklama, dokument a experimentální tvorba.) 

Jsem členem nezávislého spolku výtvarníků-animátorů Kreus, kterému lze připsat záslužnou a důležitou roli v udržování české řemeslné tradici - výrobě loutkových a kreslených animovaných filmů u nás. 

Vedle zvukových profesí působím i jako hudební skladatel pro rozhlasovou, filmovou, televizní a divadelní tvorbu. Za zmínku stojí scénická hudba pro celovečerní dokumentární film B.Tučka PLÁN nebo hudba pro dokumentární film J.Gogoly ml. František svého druhu a v neposlední řadě scénická hudba a zvukový design pro inscenaci Sen čarovné noci v režii D.Špinara pro Národní Divadlo.
Další hudební autorskou tvorbu lze dohledat v archivu Českého Rozhlasu. 

Miluju výtvarné umění a hudbu všeho druhu, také dobré jídlo, dobré lidi a cestování. Část mé autorské tvorby si každý může dohledat pod mým uměleckým pseudonymem ALEFF.