BcA. et Bc. Petr Strejc

hudební režisér

externí hudební režisér

Petr Strejc hraje na housle od svých pěti let. Absolvoval konzervatoř v Pardubicích pod vedením Mgr. Jiřího Kuchválka. V roce 2016 získal bakalářský titul na Univerzitě Hradec Králové, kde vystudoval studijní obory Hudební výchova a Hra na housle. Housle studoval u Mgr. Dalibora Hlavy. Své hudební vzdělání si dále rozšířil na Pražské konzervatoři, kde vystudoval skladbu ve třídě MgA. Jiřího Gemrota. V roce 2017 byl přijat na Akademii múzických umění v Praze, kde v současné době studuje obor Hudební režie. Od roku 2019 spolupracuje s Českým Rozhlasem v Praze, kde působí jako externí hudební režisér. Spolupracuje tedy s hudebními tělesy jako je Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Hradec Králové nebo Janáčkova filharmonie Ostrava. Pedagogický působí na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové, kde vyučuje hru na housle, hru na violu, je vedoucím smyčcového souboru Housláček a je dirigentem smyčcového orchestru Juventus Gradecensis. Rovněž se věnuje skladatelské a aranžérské činnosti. 

https://www.petrstrejc.cz/