Písničky a kulisy

20. květen 2002

Brněnské nakladatelství Petrov vydalo knihu Přemysla Ruta Písničky (eseje se zpěvy), jejíž součástí jsou i dvě CD s autorovými písněmi. Básník, spisovatel, dramatik, publicista a hudebník v jedné osobě o ní hovořil v pořadu Zelný rynk, který vysílá Český rozhlas Brno.

"Každý fakt, včetně arte-faktů, má své kulisy, své prostředí, okolnosti, milieu. Rozdíl je v tom, do jaké míry mohou tyto kulisy přispět k jeho výkladu. Velmi často k nim interpreti díla jen odvádějí naši pozornost: zpravidla se totiž o okolnostech mluví snáze než o díle samém.

Přemysl Rut - Písničky

K životopisným reáliím a politickým souvislostem se zejména v novější době proniká jednodušeji než k nervu uměleckého díla. A pokud jde o písničky, přispívá k téhle obtížnosti ještě jejich nepatrnost. "Malá forma" písně se příliš snadno přilepí k formě větší, k nějaké slavnosti, přehlídce, tancovačce, inscenaci, pouti, bohoslužbě, pohřbu - anebo prostě k hluku svého času, zvukové kulise, od níž ji pak nebýváme schopni rozlišit. Je to výhodné pro písničky špatné, hloupé, múzami nepolíbené: i ty se díky "velkému kontextu" dostanou k našim uším a paměti - až jednou, sešlý věkem, zapomenu své nejmilejší písně, ještě mi bude v hlavě bzučet pitomý verš Hastrmane, tatrmane, melou, erbovní slogan mlýnských kamenů sedmdesátých let.

Jednou z nejspolehlivějších metod, jimiž lze měřit kvalitu písničky, je právě odstranění kulis. Bývá to operace obtížná, kulisy se zpravidla na písničce vrství jako plakáty na zdi; když odlepíte politické pozadí, objeví se docela příjemné prostředí kavárny, milá bytost, které ta píseň učarovala, vaše vlastní mládí a pak ještě sugestivní baryton zpěváka - to všechno musí dolů, abyste spatřili písničku nahou, sám nápad čistě provedený. Vážím si interpretů, kteří mi tuhle nepříjemnou práci usnadňují; tím, že písničku nehalí do neprůhledných efektů, ale naopak otvírají, ukazují, jak je udělaná, z čeho je složena, čím si zaslouží, abychom jí popřáli sluchu. Není nutno ji takhle vykládat slovy: věřte nebo ne, dá se tak i zpívat. Řekl bych dokonce, že touha představit písničku "bez kulis", důvěra v účinek neumocňovaný žádnými zvenku přidanými kejklemi a hejbly vedla k prosazení autorského zpěvu. Totiž zpěvu, který raději nedostojí obecně platným nárokům na krásný hlas a dokonalou techniku, než by riskoval, že zpěvák písničku jen vkusně zabalenou odešle předpokládanému adresátovi."

Údaje o autorovi naleznete zde

Zelný rynk je pořad, který na svých vlnách vysílá ČRo Brno. Internetovou podobu pořadu najdete zde.

Spustit audio