Podmínky pro podání námětu

Český rozhlas přijímá náměty na audio formáty v žánrech zpravodajství, publicistika, dokument, hraná tvorba a seriály, zábava, hudba a další. Náměty mohou pokrývat širokou oblast témat, žánrů a mohou být zacíleny na různé posluchačské skupiny.  Lze podat námět na pravidelný pořad či podcast, ale rovněž na sérii s limitovaným počtem dílů či projekt.

Prostřednictvím webu www.rozhlas.cz/namety přijímá Český rozhlas výhradně náměty na audio formáty, které jsou primárně určeny k poslechu, nikoli náměty ke zveřejnění v textové či audiovizuální podobě. Textový či audiovizuální obsah však může být součástí projektů, které jsou primárně určeny k poslechu. 

Náměty mohou podávat tvůrci či nezávislí producenti, a to kdykoli v průběhu roku. 

Náměty mohou být využity:

  • ve vysílání některé ze stanic Českého rozhlasu
  • jako podcast zveřejněný na portále a v aplikaci mujRozhlas, na webech Českého rozhlasu a dalších platformách

Podmínky pro podání námětu jsou shodné pro formáty určené pro lineární vysílání Českého rozhlasu i pro digitální formáty určené k on demand konzumaci (podcasty). 

Kromě standardní otevřené výzvy poptává Český rozhlas rovněž náměty na konkrétní plánované programy, které musí splňovat specifická kritéria (žánrová, tematická, technologická, zaměření na cílovou skupinu, inovace apod.).

Zde najdete aktuální poptávku Českého rozhlasu dle konkrétního zadání.

Registrace námětu a informace o jeho přijetí či zamítnutí

Námět bude zaregistrován po řádném a úplném vyplnění elektronického námětového formuláře na adrese www.rozhlas.cz/namety či po zaslání námětového formuláře na e-mail namety@rozhlas.cz. Nedodržení této podmínky může vést k nezařazení námětu do Evidence námětů. Evidence námětů se řídí interními pravidly Českého rozhlasu. Při hodnocení námětu jsou zvažovány dramaturgické, programové, výrobní a finanční aspekty. Český rozhlas si vyhrazuje právo vyžádat si doplňkové materiály k upřesnění námětu či jeho rozpracování. Na základě interního hodnocení Český rozhlas námět buď navrhne k dalšímu rozpracování a vývoji, nebo ho zamítne. O přijetí či zamítnutí daného námětu bude předkladatel/ka vyrozuměn/a. 

Český rozhlas nemá povinnost poskytnout předkladateli/předkladatelce odborný rozbor námětu. 

V případě, že námět registruje v Evidenci námětů osoba mladší 18 let, musí být námětový formulář odeslán jejím zákonným zástupcem.

Jak je námět schvalován

Zde se dozvíte, jakým schvalovacím procesem námět prochází. 

Pro případné dotazy nás kontaktujte na e-mailu: namety@rozhlas.cz.