Pozor vysíláme! Vychází nová kniha o osobnostech rozhlasu a televize

26. září 2013

Portréty dvaceti osobností Československého rozhlasu a televize naleznou čtenáři v nové knize Pozor vysíláme!, kterou v Atriu Studiového domu Českého rozhlasu představí 27. září ve 13 hodin autoři knihy za účasti známých osobností.

U příležitosti státního svátku Den české státnosti, který si připomínáme 28. září, vychází ve spolupráci obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, Ústavu pro studium totalitních režimů a Českého rozhlasu publikace vztahující se k symbolické hodnotě, jež mají veřejnoprávní média na naše vnímání české státnosti.

Celkem dvacet příběhů lidí, jejichž práce pro rozhlas nebo televizi měla hlubší význam pro veřejné dění, seřadila chronologicky editorka sborníku Lucie Wittlichová. Najdeme mezi nimi například portrét hvězdy sportovních přenosů Josefa Laufra, rozhlasového režiséra Miloslava Dismana, Věry Šťovíčkové-Heroldové, dlouholeté zpravodajky rozhlasu především ze zemí Afriky a Blízkého východu nebo zahraničního zpravodaje Zdeňka Velíška.

„Za dlouhá desetiletí se v české televizi a rozhlasu vystřídaly stovky reportérů, komentátorů, ale i umělců a tvůrců. Ne vždy jsou jejich jména veřejnosti známa a ne vždy jsou pak spojena s osudy těchto institucí. Kniha je proto zároveň poděkováním těm, kdo ctili i v dobách zlých a nelehkých základní poslání veřejnoprávních médií“, dodává editorka knihy Lucie Wittlichová.

Kniha chce ukázat obě instituce z pohledu těch, kdo je zakládali, kdo za ně bojovali a kdo jim věnovali značnou část svého života. Cílem publikace je v roce jubilejních výročí Českého (resp. Československého) rozhlasu a televize vyzdvihnout význam a vliv veřejnoprávního vysílání na formování veřejného mínění s akcentem na sebeidentifikaci občanů ke svému státu.

„Připomínku obou významných výročí tohoto roku vidím i já jako důležitou vzhledem k významné úloze rozhlasového a televizního vysílání pro celou naši společnost. Rád proto přejímám záštitu nad uvedeným projektem“, uvedl kardinál Dominik Duka.

Ke slavnostnímu zahájení byly pozvány důležité osobnosti naší mediální a kulturní scény, s projevy vystoupí generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan a generální ředitel České televize Petr Dvořák. Mezi dalšími pozvanými je například kardinál Dominika Duka nebo předseda Rady České televize Milan Uhde.

Více informací k projektu najdete na webu Dny České státnosti.

Zora Karmazín Blümlová
ředitelka Odboru komunikace a vnějších vztahů

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace