Michal Bureš

režisér

Podílím se na přípravě vltavské programové řady Vizitka, kde vedu rozhovory.

Jsem absolventem francouzského lycea v Olomouci a brněnské JAMU. První rozhovor jsem vedl roku 1994 v olomouckém rozhlase s Leošem Suchařípou.

Musím přiznat, že coby disciplína mi živé vysílání zpočátku nahánělo hrůzu, dnes ho naopak vyhledávám. Přináší jedinečnou možnost reagovat v jednotě čase a prostoru na aktuální dění, přenést pel pomíjivosti, jíž každý pocit bezesporu je, mezi debatující a posluchače.

Rád se setkávám s lidmi, kteří mají co říct, kteří se nebojí vyslovit svůj názor, kteří jsou otevření a smělí. Ne vždy takové potkávám, o to je pak debata s nimi větší výzvou. Rád poslouchám diskusní pořady Francouzského rozhlasu, jsou mi inspirací. Rád čtu dlouhé romány, jsou mi uklidněním. Rád poslouchám dobrou hudbu, je mi uvolněním.

Mou hlavní specializací je rozhlasová a divadelní režie a dramaturgie, kterou rovněž vyučuji na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka. Přesedám Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, jehož cílem je zvelebovat slovesné žánry.

Jsem ročník 1976, skráně již lehce prošedivělé, nadšený cyklista a vzpěrač milující vlaky, poštu, dobré jídlo a kvalitní víno.

Všechny články

Stránky