Pravidla pro užívání umělé inteligence v Českém rozhlasu

7. únor 2024

Cílem směrnice je nastavení srozumitelných pravidel pro bezpečné a užitečné užívání nástrojů umělé inteligence v Českém rozhlase a pro zkoumání těchto nástrojů,  včetně nastavení procesu hodnocení rizik v případě jejich systematického použití.

Směrnice se vztahuje na využití umělé inteligence u činností, které mají přímý vliv na obsah nabízený posluchačům a uživatelům digitálních služeb ČRo, ale také na všechny ostatní činnosti, které mají charakter podpůrných služeb.

Výklad pravidel v této směrnici uvedených a samotné využití umělé inteligence v praxi je nutno činit způsobem, který minimalizuje rizika jejich používání a bude v souladu s hlavními zásadami jejího využívání dle této směrnice. Proto významnou část směrnice tvoří shrnutí rizik pro používání umělé inteligence v ČRo.

Vzhledem k tomu, že vývoj technologií umělé inteligence nelze přesně předpovídat, předpokládáme, že bude operativně docházet k změnám pravidel v této směrnici obsažených a jejich aktualizaci.

Součástí směrnice jsou také 3 přílohy, které detailně upravují způsob využití umělé inteligence v případě syntézy řeči, tvorby vizuálního obsahu a zdrojových kódů k programům a aplikacím. Ostatní formy využití nástrojů umělé inteligence (zejm. využití jazykových modelů) podléhá pravidlům popsaným v základní části směrnice.

Spustit audio