Pravidla vysílání v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

4. srpen 2017

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vydal rozhodnutí, které stanovuje zásady a pravidla vysílání v souvislosti s říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Podobně jako při předchozích obdobích před volbami, stanovení zásad vychází z úkolů Českého rozhlasu jako nezávislého média veřejné služby. Pravidla jsou vymezena příslušnými zákony (zejména zákonem o ČRo, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, o volbách do Parlamentu), ale i Kodexem ČRo a relevantními předpisy Českého rozhlasu.

Zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu, kteří se podílejí na přípravě a vysílání pořadů ČRo v období před volbami jsou povinni zpracovávat veškeré informace nestranně a objektivně podle stanovených zásad, nesmějí žádným způsobem spolupracovat s kandidujícími a politickými subjekty, aktivně se podílet na jejich jakékoli propagaci nebo vystupování na jejich podporu. Za propagaci subjektu, politika nebo kandidáta se považuje i prezentování a viditelné umísťování fotografií, plakátů, samolepek, odznaků a dalších materiálů vyrobených na podporu (nebo naopak za účelem poškození) stran nebo kandidátů.

Pravidla stanoví zásady pro zpravodajství v předvolebním období, vyváženost vysílání, zveřejňování předvolebních průzkumů, zvaní hostů do vysílání a vysílání během voleb.

Pravidla se dále týkají i vysílání obchodních sdělení a spolupráce s obchodními partnery a subjekty v oblasti mediálního partnerství, aby Český rozhlas nemohl být spojován např. s akcemi, na kterých se podílejí nebo na kterých vystupují kandidáti do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pravidla jsou účinná od 1. srpna 2017 do vyhlášení výsledků voleb Státní volebním komisí ve Sbírce zákonů.

Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance a spolupracovníky ČRo.

Spustit audio