Reakce Českého rozhlasu na lživý článek zveřejněný na serveru forum24.cz

21. listopad 2017

Paní Monika Pajerová v rozhovoru pro server forum24.cz uvádí zcela lživé informace, které poškozují dobré jméno Českého rozhlasu.

Český rozhlas i jeho pracovníci se řídí Kodexem ČRo i zákonem o ČRo a respektují všechny zásady novinářské práce. Slova paní Pajerové o „normalizačním strachu“ či „cenzuře“ jsou zcela nepodložená a jsou urážkou poctivé práce zaměstnanců Českého rozhlasu, kteří zachovávají striktně při přípravě pořadů i při vysílání objektivitu a nestrannost. Naprosto směšné je, že si paní Pajerová dovolí hodnotit atmosféru v Českém rozhlase, ačkoli zde nepracuje a nic o dění v ČRo neví.

Rozhovor s paní Pajerovou se odvíjí od výroku Jefima Fištejna, zcela překrouceného a daného do úplně jiných, ba opačných souvislostí. Jefim Fištejn ČRo pověřil zveřejnit jeho stanovisko: „Pokud jsem hovořil o normalizaci, hovořil jsem o normalizaci ve společnosti. Nikoli o normalizaci v Českém rozhlasu, kde vůbec žádná normalizace a v žádném případě ani žádná cenzura v současnosti neprobíhá.“

Moderátor Petr Schwarz i jeho spolupracovníci postupovali ve všech ohledech zcela profesionálně. Kulatý stůl pořadu Názory a argumenty je moderovanou strukturovanou demokratickou diskusí, která se zabývá společensky závažnými tématy a v žádném případě ne fórem, které slouží pouze k osobnímu napadání názorových protivníků. Jako v každé takové diskusi její agendu určuje moderátor, který hostům dává slovo, hlídá korektnost diskuse a je také zodpovědný za to, že debata probíhá v demokratickém duchu, slušně a podle standardů danými především platnými zákony a normami. Naopak paní Pajerová od počátku diskuse nerespektovala pravidla určená moderátorem a zcela ignorovala téma pořadu „17. listopad a stav současné společnosti“.

Další lží je obvinění, že Český rozhlas údajně „ztratil“ nahrávku, kde pan Macháček pronáší urážlivá slova. Nic takového se nestalo a žádná urážlivá slova nezazněla. Český rozhlas standardně neposkytuje nahrávky a už vůbec ne před odvysíláním pořadu. Pokud nás tedy paní Pajerová obviňuje z cenzury kvůli tomu, že ji mistryně zvuku odmítla nahrávku poskytnout, je to naprostý nesmysl, protože nahrávky zkrátka neposkytujeme. Rozhodli jsme se ale udělat výjimku, abychom předložili důkaz, že žádná cenzura neexistuje a že obvinění Českého rozhlasu je naprosto absurdní. Proto tedy uveřejňujeme kompletní „hrubou“ nahrávku onoho konfliktu.

Český rozhlas zaráží, že server forum24.cz zveřejnil rozhovor, který poškozuje dobré jméno ČRo, aniž by si ověřil jakékoli v něm uvedené údaje či požádal o vyjádření ČRo. Považujeme toto jednání za krajně neprofesionální a požadujeme okamžité zveřejnění omluvy a naší reakce na váš nepravdivý článek.

Spustit audio