Reakce na informace zveřejněné v souvislosti s prodejem zámku v Přerově n. L.

4. leden 2012

Český rozhlas reaguje na informace zveřejněné dnes některými médii ve věci prodeje zámku v Přerově nad Labem.

Zámek v Přerově nad Labem získal Československý rozhlas směnou v roce 1982 od Náboženské obce Církve československé-husitské. Český rozhlas jej pak od zanikajícího Československého rozhlasu v roce 1992 získal na základě smlouvy o převodu nemovitostí.

Jak Československý, tak Český rozhlas využíval objekt jako svůj archiv. Ten Český rozhlas přesunul v létě 2000 do nově zbudovaného Studiového domu v Římské ulici na pražských Vinohradech. Uvedený objekt se tak pro Český rozhlas v tuto chvíli stal zbytným. Po celou dobu vlastnictví zámku investoval Český rozhlas do této nemovitosti okolo 20 mil. Kč.

V souladu s usnesením Rady ČRo a s vědomím Rady ČRo deklaruje Český rozhlas od roku 2006 úmysl tuto nemovitost prodat. Průběžně k tomu probíhala jednání s několika zájemci. Zájmem Českého rozhlasu a věříme, že i plátců rozhlasových poplatků, je především efektivní hospodaření Českého rozhlasu. V době klesajících výnosů z rozhlasových poplatků a klesajících výnosů z komerční činnosti Českého rozhlasu je snaha Českého rozhlasu chovat se jako odpovědný hospodář a odprodat zbytné nemovitosti o to legitimnější.

Český rozhlas v tuto chvíli jedná o prodeji se zájemcem, který má úzký vztah k předmětnému regionu, se zájemcem, který nabídl kupní cenu odpovídající tržní hodnotě nemovitosti uvedené ve znaleckém posudku, a zájemcem, který vyjadřuje vůli zpřístupnit zámek veřejnosti, spolupracovat s obcí i Českým rozhlasem při pořádání kulturních a společenských akcí. Zájemce o koupi – Ing. Jana Válková, kterou při jednáních zastupuje Ing. Martin Švehla – svůj záměr a vizi využití zámku deklaroval dne 7. prosince 2011 na setkání s občany Přerova organizovaném zastupitelstvem obce.

Český rozhlas nemůže dělat rozdíl mezi soukromou osobou a například obcí, krajem či státem, jde-li o prodej nemovitosti. Středočeský kraj, který média v souvislosti s prodejem uvádějí, písemně deklaroval svůj zájem o koupi nemovitosti v dopise ze dne 8. prosince 2011. Tedy v době přípravy finální podoby smlouvy o prodeji vážnému zájemci, jehož nabídka ve všech parametrech zdaleka převyšovala ostatní nabídky a který prokázal solventnost jak ke koupi, tak i k dalším investicím do předmětné nemovitosti.

Smlouva o prodeji nemovitosti byla předložena členům Rady Českého rozhlasu a členům její Dozorčí komise v prosinci 2011. Rada Českého rozhlasu doposud smlouvu neprojednala.

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace