Reakce šéfredaktorky stanice Český rozhlas Dvojka na diskusi o výběru hudby do vysílání

13. duben 2022

Český rozhlas je jako médium veřejné služby prostředím pluralitním a svobodným, které je otevřené novým nápadům a názorům. Zároveň s tím jsou ale na vysílání ČRo také kladeny vysoké nároky spojené s dodržování zákona o ČRo a Kodexu ČRo a dále kvalitativní nároky – a to jak od posluchačů, tak od jeho kontrolních orgánů. 

Proto v ČRo stejně jako v každém jiném médiu existuje i řada pravidel, kterými se musí řídit jeho zaměstnanci a spolupracovníci – ať už jde o redaktory, zvukaře, editory či známé moderátorské osobnosti.

Spor, který rozvířila na sociálních sítích Tereza Boučková, moderátorka Nočního Mikrofóra, je zbytečný a absurdní. Její jednání je také značně neprofesionální a nekolegiální. Myslím, že neexistuje žádný veřejnoprávní rozhlas, kde by mohl moderátor bez jakékoli diskuse nasazovat do vysílání, cokoliv ho napadne. Pokud je toto podle paní Boučkové znak jakési nesvobody, tak jsou v tomto případě nesvobodná všechna rádia, která poskytují veřejnou službu ve vyspělé západní Evropě. Jednoduše řečeno, paní Boučková samozřejmě může do vysílání svého pořadu začlenit hudbu, kterou by ráda na míru pustila svému hostovi, musí o tom ale hudebního dramaturga informovat a vést s ním normální pracovní diskusi o výběru této hudby.

Představa, že by každý z desítek moderátorů Dvojky vybíral hudbu dle svého vkusu, je nemyslitelná a v konečném důsledku by vedla k nespokojenosti posluchačů, protože opravdu málokdo je ochoten poslouchat na své oblíbené stanici jakoukoliv hudbu od heavy metalu, přes hip hop až po soudobou klasickou hudbu. Proto také Český rozhlas pravidelně zkoumá hudební preference posluchačů jednotlivých stanic a při tvorbě hudební dramaturgie vychází z těchto exaktních výzkumů. Pestrost zajišťuje mimo jiné vysíláním 24 stanic, které mají odlišné hudební profily (např. jazz, klasická hudba, alternativa, pop, rock, dechovka, folk atd..).

Stejně jako je moderátor zodpovědný za vedení rozhovoru s hostem, je hudební dramaturg zodpovědný za hudební složku vysílání. To není omezování, to nejsou příkazy. To jsou jen prostá pravidla, která jsou běžná v každém rádiu a která musí všichni dodržovat. Mimo jiné právě i tím je zaručená pestrost vysílání v podobě její hudební složky. Jen v celkovém pohledu, který má hudební dramaturg, je možné poskládat playlisty tak, aby nebyly upřednostňovány jen určité skladby či žánry na úkor jiných. To je tedy kromě jiného i podstata ustanovení Kodexu ČRo, který paní Boučková cituje a kde se mluví o pestrosti vysílání.

Ráda bych také vyvrátila některá tvrzení paní Boučkové, která šíří ve veřejném prostoru. Na jí zmiňované schůzce moderátorů Nočního Mikrofóra, jejímž jedním z hlavních bodů byla opravdu hudba, nezaznělo nikdy slovo „pobouřit“, ani slovní spojení „ohrozit kvalitu vysílání“. Nezazněl žádný zákaz, nikdo nedostal „kapky“. Kromě osobního poděkování za skvělou práci všech zúčastněných, o což šlo po „distanční době“ především, a ubezpečení o důležitosti tohoto pořadu, se jednalo právě také o tom, jak najít soulad v hudebním profilování stanice s autorským přístupem moderátorů a osobnostmi, které jsou ve vysílání jejich hosty, jak najít společné cesty hudebního formátu s logickými a opodstatněnými potřebami tohoto pořadu. Jednoznačným výmyslem pak je vyjádření paní Boučkové, že by ji snad někdo „chtěl vyhodit“. Jasně tedy uvádím, ne, nechce, paní Boučková je nadále moderátorkou Nočního Mikrofóra.

Závěrem bych ráda zopakovala, že Český rozhlas je médium objektivní, vyvážené, svobodné a nakloněné věcné a konstruktivní diskusi. Stejně jako nabízí posluchačům pestré názorové spektrum, tak jim nabízí i pestrý výběr hudby a jejích žánrů prostřednictvím svých 24 stanic.

Spustit audio