Rozhlasáci profesně neusínají. Rozvíjet se můžete v kurzu i na workshopu

V současném konkurenčním prostředí se zvyšují nároky na efektivitu, kreativitu a kvalitu práce zaměstnanců Českého rozhlasu. Těmto požadavkům plně odpovídá naše koncepce vzdělávání a rozvoje.

Každoroční pravidelná nabídka kurzů, seminářů a workshopů pro zaměstnance Českého rozhlasu obsahuje řadu vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast jazykové kultury (individuální výuka techniky řeči, semináře s významnými bohemisty, jazyková poradna pro rozhlasové mluvčí) a neméně významnou oblast rozhlasové specializace (workshopy řešící problematiku rozhlasového zpravodajství, semináře k rozhlasovým žánrům či kurzy pro rešeršisty, které vedou naši i zahraniční specialisté).

Samozřejmostí jsou semináře zaměřené na osobnostní rozvoj (pro manažery, redakční týmy i jednotlivce), kurzy technického zaměření (digitální technika v redakční praxi) a školení k aplikované výpočetní technice.

Kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny několika jazykových úrovní i výuka češtiny pro cizince jsou nezbytnou součástí vzdělávacího programu.