Seminář o rodině

20. červen 2010

Nenásilná komunikace v rodině. Seminář s touto tematikou uspořádala v tomto týdnu Ekumenická rada církví . Cílem bylo přiblížit dané téma veřejnosti nejen z biblického pohledu ale i z pohledu psychologické praxe.

Seminář byl pilotním dílem cyklu Rodina stavební kámen - proč ERC iniciovala vznik takového cyklu, mi vysvětlila její vedoucí tajemnice Sandra Zálabová:

“U nás vlastně v ERC funguje několik komisí a jednou z těch komisí je komise žen, která si jako svůj hlavní cíl pro letošní rok pro svoji činnost určila právě uspořádání tohoto cyklu seminářů na téma rodina. Vychází to z toho poslání ženy, kterážto je i tou, která ten krb jaksi hlídá, tvoří.”

Ve čtvrtek se tedy uskutečnil pilotní díl semináře ERC, jehož tématem byla nenásilná komunikace v rodině. Jedním z přednášejících byl i psycholog Jeroným Klimeš. Ten upozorňuje na nutnost uvědomit si, že násilná komunikace může mít i jinou podobu, než si většina lidí představuje:

“Většina lidí si pod slovem násilná komunikace představují komunikaci, kde je řev a kde jsou silné emoce, ale je třeba si uvědomit, že násilí se dá dělat bez pozorovatelných emocí a to zejména pomocí různých výtek, nátlaků, ironizování, vyčítání a to je většinou komunikace, která je velice klidná, ale má to násilí v sobě, protože nutí toho druhého udělat něco, co on vlastně nechce udělat nebo z nějakého důvodu třeba ani nemůže.”

Jinými slovy jde o určitou formu manipulace v komunikaci. Na cesty, které se takovému chování mají vyhnout, upozornil právě seminář ERC, kdy proběhl i praktický workshop o zvládání emočních reakcí pod vedením psychoterapeuta Michala Petra. Jaké další díly v rámci cyklu Rodina jako stavební ERC plánuje, to mi prozradila vedoucí tajemnice rady Sandra Zálabová.

“Dalšími těmi tématy by mohly být třeba vůbec role ženy v rodině, role muže v rodině i co se týká mezigenerační komunikace, protože to jsou témata, která určitě v dnešní době jsou aktuální, a která třeba na poli církví - samozřejmě v jednotlivých farnostech určitě jsou diskutována, ale my vlastně chceme- jakožto ERC - jednak nabídnout ten pohled ekumenický to znamená, že se i účastní zástupci jednotlivých církví, ale i ti diskutéři nebo přednášející jsou buď nadcírkevní nebo to jsou lidi, kteří můžou a chtějí oslovit to ekumenické široké spektrum lidí.”

Spustit audio