Škola versus kyberšikana

5. květen 2016

Pedagogové často říkají, že jsou na kyberšikanu krátcí pro její neuchopitelnost. Na pražské ZŠ Květňák se ale nevzdávají a sázejí na prevenci.

ZŠ Květnového vítězství v Praze 11 byla Národním centrem bezpečnějšího internetu dvakrát oceněna za přístup k řešení kyberšikany. „V základních cílech vzdělávání je napsáno, že má být založeno na vzájemné úctě, respektu a názorové snášenlivosti, což šikana nebo kyberšikana významně narušuje. Takže kdyby toto škola neřešila, rezignovala by na to úplně základní, k čemu má sloužit,“ říká ředitel „Květňáku“ Pavel Kopečný.

Pokud se prokáže, že šikana vznikla v průběhu vyučování, škola se může zhostit i role soudce nebo vyšetřovatele. Důležitá a zákonem stanovená je ale také role oznamovatele v případě, že se kyberšikana projeví jako trestný čin. Škola má mít podle Kopečného také roli pomocnou. „Přece nenecháme žáka, který je kyberšikanou zasažen, jen tak, protože se to nestalo ve škole!“

Prevence na Květňáku

Jednou z účinných zbraní je komplexní přístup. Tady je pár pravidel, které se na Květňáku zatím vyplácejí:

- děti se vzájemně znají napříč ročníky i třídami (k tomu slouží např. akce „deváťáci učí prvňáky“ apod.)
- děti znají své učitele
- funguje „žákovský parlament“, který se pravidelně schází (diskutované věci se nadále řeší v třídnických hodinách)
- učitelé se vzdělávají (čtou kvalitní publikace na toto téma, vědí, jak kyberšikanu rozpoznat a jak ji posléze řešit)
- funguje schránka důvěry (na webu školy bylo příspěvků minimum, schránka se pak modifikovala a žáci házejí lístky s důvěrnými informacemi paní učitelce – metodičce prevence – pod dveře)
- rodiče jsou vtahováni do problematiky

Rodičovské kavárny

Podle ředitele je velmi důležité do celé věci vtáhnout rodiče. Na Květňáku se o to snaží prostřednictvím „rodičovských kaváren“, což jsou pravidelná setkávání v náležitě upravených prostorách školy. „Jsme rádi, když si udělá čas dvacet třicet rodičů,“ konstatuje Kopečný. „Když jsme diskutovali téma kyberšikany, pozvali jsme odborníky z Národního centra bezpečnějšího internetu a bavili se o tom, co konkrétně může rodič udělat, aby svému dítěti pomohl. A bylo to užitečné, protože řadu rodičů některé informace překvapily,“ popisuje setkání u kávy ředitel školy.

Zajímají vás konkrétní doporučení ředitele školy pro děti, rodiče, učitele a jiné ředitele? Více v rozhovoru s Pavlem Kopečným, ředitelem ZŠ Květňák

Spustit audio