Tomáš Dufka

vedoucí Archivu

Řídím Archiv Českého rozhlasu.

Co dělám v rozhlase:

Od roku 2022 vedu Archiv Českého rozhlasu. Koordinuji řádné uchovávání archivních materiálů a jejich dostupnost jak pro rozhlasové kolegy, tak pro odbornou i širokou veřejnost. Záleží mi také na popularizaci archivního bohatství. Jsem autorem námětu podcastu RozhlaSTO, zabývajícího se rozhlasovou historií na základě archivních materiálů, a její páté epizody Hudba pro soudruha, autorsky a editorsky jsem se také podílel na vzniku stejnojmenné obrazové knihy. Předtím jsem stál u zrodu projektu Auditorium a spolupráce Archivu ČRo s populárně-historickým časopisem Dějiny a současnost. V neposlední řadě zajišťuji spolupráci Archivu s dalšími rozhlasovými útvary a kulturními a vzdělávacími institucemi.

Před nástupem do Archivu ČRo jsem pět let vedl Rešeršní oddělení a knihovnu ČRo.

Odborně jsem se v minulosti zabýval historií očkování v rozhlasovém vysílání (na toto téma vznikla i epizoda podcastu Vinohradská 12). Srdeční záležitostí pro mě byl twitterový účet fiktivního rozhlasáka Jarouše, který jsem vymyslel a spoluvytvářel k 50. výročí událostí roku 1968. Dále jsem se autorsky nebo rešeršně podílel na obsahu několika rozhlasových pořadů a rubrik (Svět ve 20 minutách, ArtCafé, Výběr z médií Radia Wave, podcast Vinohradská 12).

Před rozhlasem:

Vystudoval jsem historii a etnologii na FF UK. Část studií jsem strávil na univerzitě Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Odjakživa mě zajímá francouzská historie a společnost, především pak „dějinný zlom“ doby osvícenství a Revoluce.

Ve volném čase:

Baví mě moje rodina. A pak taky sledování kulturního a společenského dění v ČR a ve Francii, čtení knížek, hraní fotbalu a spojování lidí.