• Informace
  • TOP SELECT a Produktové balíčky Českého rozhlasu

TOP SELECT a Produktové balíčky Českého rozhlasu

Logo Českého rozhlasu

Jedinečná nabídka dvou celoplošných stanic a produktových balíčků napříč stanicemi Českého rozhlasu.


ČRo TOP SELECT - celoplošný rozhlasový produkt

Složení:

Radiožurnál Share týden . . . . . . . . . . . . .  434 500 Kč (21x 30s)

ČRo Dvojka exkluzivní týden . . . . . . . . . .   202 500 Kč (30x 30s, po-pá)

Ceníková cena kampaně:                            637 000 Kč

ČRo Top select  541 450 Kč

týdně 1 747 900 posluchačů

Radiožurnál + Rádio DAB Praha

Balíček kombinuje dvě stanice Českého rozhlasu s komplexním zásahem nejvyšších socioekonomických skupin A, B a C se zájmem o aktuální dění.

Složení:
Radiožurnál Basic týden * 302 200 Kč 14× 30 s, po–ne

Rádio DAB Praha Full týden ** 21 000 Kč 70× 30 s, po–ne

Ceníková cena kampaně 323 200 Kč

Balíček 290 000 Kč

Dvojka + 13 regionálních stanice

Balíček kombinuje stanice Českého rozhlasu s výrazným zásahem na moderní a vzdělané ženy, které tráví volný čas s rodinou či nejbližšími přáteli, nebo rozvojem osobnosti.

Složení:
Dvojka – 1,5 min/denně 104 500 Kč 15× 30 s, po–pá

Regionální stanice – 2,5 min/denně 168 050 Kč 325× 30 s, po–pá

Ceníková cena kampaně 272 550 Kč

Balíček 250 000 Kč


Další produktové balíčky naleznete v příloze níže.Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH pro 30 sec. reklamní spoty a jsou platné od 1. 1. 2020.
Součástí ceníku jsou Obchodní podmínky Českého rozhlasu pro vysílání rozhlasové reklamy.