Transparentnost a využívání digitálních technologií. Evropská vysílací unie definovala redakční zásady

7. listopad 2011

Evropská vysílací unie přijala 7. prosince 2012 v Ženevě na svém Valném shromáždění redakční zásady, kterými by se měla řídit veřejnoprávní média členské organizace EBU. Pro přijetí dokumentu v Ženevě hlasoval také Český rozhlas.

Redakční zásady vycházejí z Deklarace základních hodnot veřejnoprávních médií, která byla přijata na Valném shromáždění Evropské vysílací unie (EBU) ve Štrasburku v červnu roku 2012.

Přijatý dokument po zaměstnancích veřejnoprávních médií požaduje, aby dostáli těmto zásadám:

  • nestrannost a nezávislost
  • spravedlnost a ohleduplnost
  • přesnost a relevance
  • propojení a odpovědnost

Mediální profesionálové by tak například měli být zcela nezávislí na politických či komerčních zájmech, respektovat různé názory, několikrát ověřovat příspěvky a doplňovat k nim kontext, být transparentní a využívat digitální technologie.

Multimediální výstava nabízí ochutnávku z tvorby studentů, umělců a médií u nás i v zahraničí

Redakční zásady by měly posloužit především těm médiím, která ještě podobný dokument nepřijala. Členové EBU mají dále k dispozici obsáhlejší dokument nazvaný Redakční směrnice (Editorial Guidelines), kde jsou podrobně uvedeny postupy, jak redakční zásady uplatňovat v praxi.

Spustit audio