Turínské plátno je opět k vidění

10. duben 2010

Od dnešního dne zažívá Turín historickou událost. Po deseti letech je znovu vystaveno turínské plátno, jedna z nejvýznamnějších křesťanských relikvií. Tzv. Ježíšův rubáš, do kterého bylo podle evangelií zabaleno tělo umučeného Ježíše, nese záhadný otisk. Vystaveno bude do 23. května. O pravosti této téměř 4 a půl metru dlouhé a přes metr široké relikvie se vedou dlouholeté spory.

Historie turínského plátna je obtížně dohledatelná. Relikvie se opakovaně ztrácela a zase objevovala, některé údaje jsou tedy spíše legendami. V roce 944 je plátno převezeno do Konstantinopole, kde bylo vystaveno celé rozložené. Jaké cesty do dovedly až do Turína, upřesňuje spolupracovnice Českého rozhlasu v Itálii Vědunka Lunardi:

Vědunka Lunardi: „V roce 1353 získal svaté plátno francouzský šlechtic Geoffrey dy Charny. Jeho dědici přibližně o sto let později postoupili relikvii vévodovi Ludvíkovi Savojskému, který je uchovával v Chambery, v té době je papež Juliu II. uznal za relikvii hodnou uctívání. V roce 1506 poškodil svaté plátno požár a o 60 let později je savojští převezli do Turína, tehdy svatý Karel Boromejský, milánský biskup, velmi toužil vidět svaté plátno, ale byl nemocný a nemohl jet do Francie, tak bylo plátno převezeno do Turína a od té doby tam zůstalo.“

Bývalý italský král Umberto II. věnoval později plátno Svatému stolci a už za naší současnosti v roce 1998 ohrozil relikvii opět požár, když byla opravována střecha katedrály Jana Křtitele. Plátno však bylo zachráněno neporušené a jeho obdivovatelé věří, že šlo o další zázrak. Do Turína míří nyní přes 2 miliony lidí, aby si plátno prohlédli. Jak se na takový nápor turistů Turín připravuje?

Vědunka Lunardi: „Každý návštěvník se bude moci zastavit u plátna maximálně tři minuty, pro věřící je připraven zvláštní itinerář na cestě do baziliky. 2. května navštíví Turín také papež Benedikt XVI. V chrámu, ve kterém bude plátno vystaveno, bude pod neprůstřelným sklem a pod přísným, ale velmi diskrétním pohledem policistů.“

O turínském plátně se mluví jako o jedné z nejvýznamnějších křesťanských relikvií. Jaký význam tedy má pro katolickou církev, to mi řekl plzeňský biskup František Radkovský.

František Radkovský: „Určitě na tom nevisí naše víra. Ale na druhé straně je to podivuhodné, protože, když se tím člověk začne více zabývat, tak skutečně se dá dokázat, jak to utrpení muselo být hrozné a za druhé, že to je vlastně i ten důkaz zmrtvýchvstání, protože kdyby nevstal z mrtvých, tak tam vůbec žádný obraz není.“

Ať jste tedy skeptici nebo příznivci plátna, jistě uznáte, že by nebylo špatné prohlédnout si tuto relikvii na vlastní oči.

Spustit audio