Tvůrčí skupinu pro děti a mládež Českého rozhlasu povede Zora Jandová

2. květen 2012

Oblíbená herečka, zpěvačka a rozhlasová moderátorka Zora Jandová povede od 1. června Tvůrčí skupinu pro děti a mládež. Jandová zvítězila v tříkolovém výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo 36 zájemců.

Hlavním úkolem Zory Jandové a jejího týmu bude ve spolupráci s Centrem vysílání připravit novou podobu nabídky Českého rozhlasu pro děti a mládež, se kterou chce Český rozhlas přijít ve zkušebním provozu ještě letos na podzim. Prvotní koncepci tohoto vysílání a navazujících webových stránek už odevzdala v rámci výběrového řízení. U výběrové komise pak se svým projektem jednomyslně zvítězila.

„Jsme rádi, že Zora Jandová zúročí své dlouholeté profesionální zkušenosti s tvorbou pro děti právě v Českém rozhlase,“ konstatuje náměstek generálního ředitele pro program a vysílání Jan Menger. „Její materiál nezapomíná na potřeby a záliby internetové generace,“ dodává Filip Rožánek z ČRo Nová média, který novou podobu dětského vysílání Českého rozhlasu inicioval.

Plánované dětské vysílání Českého rozhlasu využije internetové i digitální platformy včetně mobilních aplikací. Projekt schválilo vedení ČRo na sklonku roku 2011, výběrové řízení na vedoucího Tvůrčí skupiny pro děti a mládež probíhalo v březnu a dubnu letošního roku.

Profil Zory Jandové:

MgA. Bc. Zora Jandová
Absolventka DAMU (1982), VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra (2009), nyní dokončuje doktorandské studium v oboru masmediální komunikace, marketingu a reklamy na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. Tématem její disertační práce je fenomén živého vysílání včetně pořadů pro děti, vysílání pro děti se věnoval také její školní výzkum.
Zora Jandová je oblíbená herečka a zpěvačka, ale také moderátorka Nočního Mikrofóra na ČRo 2 – Praha, textařka, překladatelka, scenáristka, malířka, kondiční specialistka a lektorka taiči. V roce 2002 se umístila sedmá na mistrovství světa v taiči jako nejlepší závodnice z evropského kontinentu. Ovládá francouzštinu a angličtinu, z nichž překládá divadelní hry, šansony a dětské knížky. Domluví se rusky, moderovat a zpívat zvládne v dalších osmi jazycích. Vystupovala ve více než 11 zemích světa.
Má státní zkoušku z pedagogiky a psychologie, složila zkoušky z ekonomiky, marketingu, managementu a personálního managementu.
V roce 2007 vydala pro děti interaktivní knížku-zpěvník s vlastními ilustracemi Ryba z Havaje, v České televizi šest let uváděla dětský diskusní pořad Tykadlo, na Primě pořad Mazlíčci. Další dvě její autorské knihy pro děti a mládež jsou připraveny k vydání, tři jiné dětské knížky přebásnila z angličtiny a americkému animovanému filmu, který podle nich vznikl, propůjčila v české verzi svůj hlas. Představitelka 50 filmových, televizních a rozhlasových rolí.
Vede Klub komunikace Habakuk pro děti 1. až 5. tříd při ZUŠ Řevnice, jezdí se svým autorským programem po školách, spolupracuje se školkami a s nadací Naše dítě.

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace