Účast kandidujících subjektů v pořadech předvolebního vysílání Českého rozhlasu a mediaplány předvolebních spotů

24. srpen 2021

Za účasti notáře byly vylosovány mediaplány předvolebních spotů a pořadí zástupců kandidujících subjektů do jednotlivých pořadů předvolebního vysílání Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021.

Kandidátům ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 poskytne Český rozhlas v souladu se zákonem prostor ve vysílání. V souvislosti s těmito volbami odvysílá volební spoty všech kandidujících subjektů, volební vizitky kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volební debaty.

Výsledky losování naleznete v přiložených dokumentech. Originály dokumentů ověřené notářem lze po žádosti poskytnout k nahlédnutí. Všechny informace k předvolebnímu vysílání Českého rozhlasu najdete také na www.rozhlas.cz/volby2021.

Mediaplány pro předvolební spoty kandidujících subjektů

Český rozhlas poskytne v souladu se zákonem prostor pro vysílání volebních spotů všem kandidujícím politickým stranám, hnutím a koalicím do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Český rozhlas rozdělil kandidujícím subjektům uvedený vysílací čas rovným dílem tak, že vytvořil matici s rozložením všech volebních spotů v průběhu celé kampaně. Tím vznikla série mediaplánů v počtu odpovídajícím počtu kandidujících subjektů. Všechny tyto mediaplány jsou vyvážené tak, aby žádný z kandidujících subjektů nebyl zvýhodněn ani poškozen.

Volební vizitky kandidátů

Kandidáti do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostanou prostor ve vysílání Českého rozhlasu prostřednictvím tzv. vizitek. Vizitky kandidujících subjektů budou na Českém rozhlase vysílány ve všední dny. Pořadí vysílání vizitek bylo losováno pro každý kraj zvlášť. Stanice Český rozhlas Region pro Střední Čechy odvysílá ve zvláštních časech také vizitky pražských kandidátů.

Předvolební debaty

Český rozhlas odvysílá 5 volebních debat s kandidujícími subjekty, které jsou rozlosovány tak, aby se v každé skupině nacházela slespoň jedna strana, která má v současné Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky poslanecký klub. K nim byly vylosovány subjekty, které klub nemají.

Spustit audio