Uzavřená nabídka na prodej vozidla

3. květen 2019

Český rozhlas nabízí k prodeji přívěs POLYMA MB 6 + dieselelektro agregát.

Minimální cena pro podání nabídek: 31.000 Kč

Termín možné prohlídky vozidla: 22. 10. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin

Termín pro podání nabídky: 30. 10. 2018 do 9:00 hodin

Věnujte prosím pozornost podmínkám pro podání nabídek.

Spustit audio