Velikonoční čtení Bible

3. duben 2010

Velikonoční svátky provází v Česku už druhým rokem nová tradice. Týká se projektu celonárodního čtení Bible. Akce byla spuštěna na mnoha místech republiky a aktivně se jí mohl zúčastnit v podstatě každý. Vše probíhalo na veřejných místech.

Ačkoliv bylo celou středu pošmourno a poprchávalo, úderem 16. hodiny, kdy na Jungmannově náměstí odstartovalo čtení Lukášova evngelia, vysvitlo slunce. Slovům radostné zvěsti kromě bezdomovců naslouchal i různě se rozrůstající hlouček lidí, stojících okolo. Zde je vystoupení několika z nich:

„Už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály...Vvšichni, kdo o tom slyšeli, si uchovávali v srdci a říkali: ‚Co to bude za dítě?‘“

„Sestoupil do galilejskho města Kafarnaum, když tam v sobotu učil, lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slova měla moc.“

„Když domluvil, řekl Šimonovi: ‚Jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě k lovu.‘ ‚Mistře,‘ řekl mu na to Šimon, ‚dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili, ale když to říkáš ty, spustím sítě.‘“

Takhle mohl část Lukášova evangelia přečíst každý, kdo šel ve středu po 16 hodině kolem. Z evangelií dalších apoštolů se už předtím četlo v pondělí a v úterý vždy od čtvrté hodiny odpolední do sedmi do večera.

Celonárodní čtení Bible se uskutečnilo vloni na Velikonoce, tradici tehdy ale nikdo neplánoval. Sami lidé si spontánně vyžádali opakování akce i letos. Jak mi řekl hlavní překladatel Bible pro 21. století Alexandr Flek, do akce se zpojují nejen věřící, ale i řada knihoven a jiných institucí. Výsledkem jsou veřejná čtení na náměstích a jiných prostranstvích s jediným cílem:

„Představit Bibli současným lidem v České republice jako něco, co nepatří jenom do kostelů, co nepatří jenom do knihoven, ale co je vlastně studnicí moudrosti a posily pro každodenní všední život, ať už je člověk věřící nebo se řadí k jakékoliv jiné skupině lidí.“

Ačkoliv původně měli organizátoři celonárodního čtení Bible ambici, aby se konala symbolicky alespoň v 21 městech ČR - představa byla mnohonásobně překonána a letos už to bylo na více než 90 ti místech.

Na Zelený čtvrtek celá akce vrcholila slavnostním večerem v městské knihovně s názvem Kniha knih v knihovně. Ze starého a nového zákona tam četli známí herci a další významné osobnosti.

Spustit audio