Výroba pořadů

Lidé z Výroby pořadů vás baví a přinášejí vám zajímavosti, poznání a umělecké zážitky. Připravují hudební a zábavné pořady, rozhlasové hry, četby literatury a dokumenty, které vysílají hlavně Dvojka, Vltava, Plus, ale i regionální stanice.

V tvůrčích skupinách pracují redaktoři, dramaturgové, režiséři i mistři zvuku. Natáčejí na nejrůznějších scénách, v terénu a v profesionálních studiích Českého rozhlasu. Na pořadech se podílejí herci, spisovatelé, vědci a další osobnosti.

Tvorba

Tvorba představuje nejkreativnější část ČRo, sdružuje slovesné i hudební režiséry, zvukové designery, mistry zvuku a velmi důležitou produkci. V Tvorbě je soustředěno mnoho tvorů, kteří dokážou natočit rozhlasovou hru, operu, poezii, symfonii, prózu i dokument. Tvorba vytváří hodnoty, které naplňují pojem „veřejnoprávní médium“.

Hudební tvorba

Hudební část Výroby se stará zejména o natáčení koncertů, jejich smluvní zajištění, financování, přípravu pro vysílání živě či ze záznamu. Kolegové v regionálních studiích také pro stanice připravují hudebně publicistické pořady. Staráme se též o Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Dětský pěvecký sbor a soutěže Concertino Praga a Concerto Bohemia.

Slovesná tvorba

Každá stavba musí mít nejméně tři pevné body a těmi jsou ve Slovesné tvorbě tři tvůrčí skupiny, které připravují pořady od velkých rozhlasových her a seriálů až po každodenní reportáže a rozhovory. Už v nejstarší knize se píše „Na počátku bylo slovo…“, a tak na začátku výroby každého pořadu slovesného charakteru stojí některý z dramaturgů nebo redaktorů Slovesné tvorby.

Archivní a programové fondy

Pečují o bohaté tvůrčí dědictví Českého rozhlasu a všemi způsoby podporují vysílání. Patří pod ně Archiv, který spravuje zvukové i písemné materiály z historie rozhlasu, Fonotéka, jež se stará o hudební a slovesné nahrávky, Hlavní katalog, který eviduje vlastní i komerční hudební nahrávky a Rešeršní oddělení a knihovna, které poskytuje rešeršní a knihovní služby všem složkám rozhlasu a autorsky se přímo podílí na vysílání.