Výroční zprávy

Archiv Českého rozhlasu, zařazený v kategorii specializované archivy, je ze zákona povinen zveřejňovat výroční zprávy o své činnosti.