Výstava „František. Světlo z Assisi“ v německém Padebornu má rekordní návštěvnost

12. únor 2012

Arcibiskupské diecézní muzeum v německém Paderbornu láká na velkolepou uměleckohistorickou výstavu „František – Světlo z Assisi“ věnovanou jednomu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších středověkých světců, Františkovi z Assisi. Na cíle projektu i poselství výstavy se ředitele muzea ptala Zita Senková.

Relikvie, unikátní miniatury, díla rané italské deskové malby s františkánskou ikonografií, poklady středověké knižní malby či v Německu nejstarší dochovaná socha Sv. Kláry z bývalého kláštera Klarisek v meklenburském Ribnitz. Padebornská výstava přináší na 200 exponátů z nejvýznamnějších německých i světových muzeí a knihoven včetně Vatikánské pinakotéky, pařížského Louvru či muzea Sacro Convento přímo v Assisi. V kontextu doby prezentují osobnost sv. Františka i každodennost jeho řádu a nadčasovost poselství.

„Světlo z Assisi – tento název jsme dali výstavě zcela vědomě, nejde totiž o historickou perspektivu, nýbrž o představení františkánské spirituality, jejíž síla vyzařuje a vzkvétá také v současnosti. Mezi exponáty jsou například osobní předměty z kaple relikvií kostela San Francesco v Assisi, které sv. František vlastnil. Například cestovní kalich, který dostal darem, i miska. K vidění jsou rovněž rané rukopisy, breviář, velmi skromný a jednoduchý.“

Výstava „František. Světlo z Assisi“ v Arcibiskupském diecézním muzeu v německém Padebornu

Říká Christoph Stiegemann, ředitel diecézního muzea v Padebornu sídlícího naproti biskupskému paláci, které se může pochlubit vzácnou sbírkou sakrálního umění od 10. století po současnost. Stiegemann zdůrazňuje, že právě s Františkem dostává svou tvář Kristův následovník.

František se stal nejdůležitější svatou postavou středověku, kterého houfně následovali mladí lidé a přijali jeho volbu – život v bídě, ale také ve znamení charity. V hrubé kutně, s bezmeznou láskou vytvářel mnich se svými druhy kolem sebe společenství a osobním příkladem ukazoval ostatním, jak je zapotřebí žít podle evangelia. Dějiny Františka z Assisi jsou staré 800 let, jeho odkaz je ovšem nadčasový, zdůrazňuje Christoph Stiegemann.

Výstava „František. Světlo z Assisi“ v Arcibiskupském diecézním muzeu v německém Padebornu

„Poselství sv. Františka je srozumitelné i nad církevní rámec, svou víru žil, dělat to, co hlásal, choval se v souladu s evangeliem, které bylo impulzem pro jeho život. V tom spočívá velkolepost i nadčasovost odkazu sv. Františka i františkánské spirituality, která má co říct i v dnešním světě. Ostatně při pohledu na aktuální sociální napětí se nabízí analogie s atmosférou ve 13. stoletím,“ uvedl ředitel muzea v Padebornu Christoph Stiegemann.

V Německu dnes působí asi 350 františkánů, celosvětově se jich k řádu hlásí 15 tisíc. Se životem mnichů seznamuje doprovodná výstava ve františkánském klášteře nedaleko muzea. Výstava o sv. Františkovi potrvá do 6. května.

Výstava „František. Světlo z Assisi“ v Arcibiskupském diecézním muzeu v německém Padebornu
Spustit audio