YouCat jako učebnice roku 2011

28. leden 2012

V bavorském Eichstättu dnes získá titul „Učebnice roku 2011“ kniha Katechismus pro mladé YouCat. Předmluvu ke žluté knížce, která v pěti stech otázkách a odpovědích předkládá základní pravdy víry, napsal papež Benedikt XVI. Mezi dosavadními držiteli ceny jsou učebnice z různých studijních oborů, avšak převážně z oblasti etiky, religionistiky a německé literatury.

Prestižní cenu dotovanou částkou ve výši 2.500 eur už více než dvacet let uděluje sdružení „Učit se pro německou a evropskou budoucnost“. Kritériem pro výběr knih je jejich schopnost zprostředkovat žákům „úctu k Bohu, lásku k bližnímu, toleranci a schopnost dialogu na základě vlastního, eticky vysokého, křesťanského přesvědčení“. Přesně to Katechismus katolické církve pro mladé „YouCat“, který vyšel loni před Světovými dny mládeže ve španělském Madridu, splňuje. Je o tom přesvědčen také Jürgen Konert, vikář diecéze Eichstätt, kde cenu slavnostně předá biskup Gregor Maria Hanke.

„Myslím, že mnohé pasáže mladého katechismu odpovídají jazyku mladé generace, což nám zase odráží její pocity. Domnívám se, že je to krok správným směrem - prezentovat víru v kontextu doby,“ míní vikář Konert, který se v Eichstättu věnuje především práci s mládeží a dobře ví, co jí zajímá a trápí.

Youcat - katechismus pro mladé

„Mladým lidem, kteří na cestě životem mnohdy hledají odpovědi na řadu otázek, jde především o pochopení víry. Zde se právě učebnice katechismu ukazuje jako vhodné médium, které může poskytnout odpověď. Krátce a pregnantně,“ říká vikář Jürgen Konert, podle kterého v debatách s mládeží dominují témata klasická.

„Kdo jsem, jak funguje funkční partnerství, co vlastně v dnešním světě znamená být křesťanem a jak víru žít.“ To jsou podle vikáře Konerta nejčastější témata, o kterých s mladými lidmi diskutuje. Ostatně oni sami se na vzniku Učebnice roku 2011 podíleli, společně se skupinou teologů, vedených vídeňským kardinálem Christophem Schönbornem.

Na enormní úspěch učebnice, které se dosud prodalo na půldruhého milionu výtisků na celém světě a která byla přeložena do 30 jazyků, mají navázat další projekty, jako například Stolní kalendář na rok 2013 či kniha o lásce.

Spustit audio