Základní legislativa a normy

Statut omudsmana Českého rozhlasu


Zákon o Českém rozhlasu


Kodex Českého rozhlasu


Statut Českého rozhlasu


Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích


Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání


Zákon o elektronických komunikacích


Zákon o svobodném přístupu k informacím


Zákon o regulaci reklamy