Změny v Českém rozhlase

20. únor 2013

Vážení posluchači,součástí kandidátského projektu Mgr. art. Petera Duhana na post generálního ředitele Českého rozhlasu bylo i zefektivnění vysílání a práce v rozhlase a s ním související vznik stanice mluveného slova.

Nová stanice zahájí své vysílání 1. března 2013 pod názvem Český rozhlas Plus a vznikne integrací Českého rozhlasu 6, Českého rozhlasu Rádio Česko a Českého rozhlasu Leonardo do jedné stanice, která bude vysílat pouze mluvené slovo (bez hudby). Základními žánry nové stanice budou analytická publicistika, dokumenty, diskuze, komentáře, reportáže a populárně naučné pořady.

Součástí Českého rozhlasu Plus bude i hodinový pořad Leonardo, který budeme vysílat šest dní v týdnu a svou skladbou a obsahem zůstane věrný dosavadní tradici produkce stanice Leonardo. Redaktoři si budou zvát přední osobnosti české vědy, budou přinášet aktuality z domova i zahraničí, natáčet populárně-vědecké reportáže. Chybět nebudou ani pravidelné seriály věnované posluchačsky atraktivním tématům ze široké oblasti technických, přírodních a společenských věd. Speciální místo ve vysílání pořadu Leonardo (v sobotu) bude mít i astronomie. Tvorbu těchto pořadů připravuje pro celý Český rozhlas od 1. 1. 2013 Tvůrčí skupina popularizace vědy a techniky, jejíž dominantní část tvoří bývalá redakce Českého rozhlasu Leonardo. Kromě rozhlasových příspěvků bude mít tato tvůrčí skupina na starosti i tematický web o vědě a technice leonardo.rozhlas.cz, který bude navazovat na současné webové stránky Českého rozhlasu Leonardo.

Stanice Český rozhlas Plus bude zatím vysílat v pásmu středních vln, na internetu a digitálně (DVB-T, DVB-S, DVB-C a digitální rádio DAB+). Původním záměrem bylo spustit její vysílání v síti velmi krátkých vln VKV (FM) vysílačů společnosti BBC Radiocom, to znamená v síti, kde byli posluchači zvyklí poslouchat Český rozhlas Rádio Česko. Zamítavé rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v červenci 2012 ale existenci této stanice v uvedeném pásmu VKV (FM) bohužel znemožnilo.

Český rozhlas Plus bude v první fázi vysílat osm hodin denně (od 16:00 do 24:00 hodin) v síti středovlnných vysílačů, které v ostatních hodinách využívá Dvojka Českého rozhlasu. Tím dojde k omezení poslechu této stanice na středních vlnách, posluchači ji však mohou naladit v síti VKV, i dalšími způsoby, které naleznou na webových stránkách Českého rozhlasu rozhlas.cz.

Vznik stanice Český rozhlas Plus má za úkol zabránit tříštění sil několika dosavadních rozhlasových stanic a staničních projektů, které vznikly v předchozím období extenzivního rozrůstání Českého rozhlasu. Navazuje na proces jasné profilace jednotlivých programových okruhů, kdy zejména posun Radiožurnálu směrem k rychlému aktuálnímu zpravodajství a Dvojky směrem k zábavě si žádá doplnění portfolia Českého rozhlasu o stanici analyticko-publicistickou, která bude určena především pro posluchače, kteří vyhledávají informace a vzájemné hlubší souvislosti o politickém, ekonomickém a společenském dění a bude doplněním programového portfolia Českého rozhlasu, nikoliv dublováním již existujících stanic.

Podstatným důvodem pro sloučení tří stanic do jedné je rovněž hledisko ekonomické. Český rozhlas musí využívat prostředky, získané od poplatníků, co nejúsporněji a udržování tří stanic s omezeným množstvím vlastního programu, délkou vysílání a také způsobem šíření signálu bylo zbytečně nákladné. Jejich integrace do jedné silné stanice je tak zcela logickým krokem, zvláště v situaci, kdy program všech tří stanic je z hlediska posluchačů kompatibilní, což potvrzují i provedené výzkumy.

O smysluplnosti provozování stanice tohoto typu svědčí rovněž dobré zkušenosti zahraničních veřejnoprávních vysilatelů s provozováním obdobných stanic. Nový programový okruh zvýší prestiž Českého rozhlasu jako moderního mediálního domu a nabídne novou kvalitu veřejné služby.

Pevně věříme, že se podaří pro nově vzniklou stanici v blízké budoucnosti zajistit plnohodnotnou vysílací síť v pásmu VKV.

V úctě

Jan Menger
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace