Americká předehra - Jiří Gemrot

23. leden 2012

Symfonická skladba Americká předehra vznikla koncem roku 1996 na žádost dirigenta Paula Freemana, který ji následně provedl s Českým národním symfonickým orchestrem v Praze a s Chicago sinfonietta na koncertech těles v Chicagu.

Charakter skladby odpovídá intencím objednavatele. Je hybná a efektní. Komponována je s využitím a rozvíjením principů sonátové formy. Následně byla natočena pro Český rozhlas se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Ondřejem Kukalem.

Další skladby Jiřího Gemrota vydané nakladatelstvím ČRo:
Bukolika
Capriccio pro cello a klavír
Klavírní kvintet
Koncert pro hoboj a orchestr / klavírní výtah
Koncert pro klavír a orchestr
Koncertino pro flétnu, tympány a dudy
Písně na slova Ingeborg Bachmann
Povídka pro klavír
Sonáta pro violoncello a klavír
Vidina pro varhany
Virtuosino per corno e pianoforte
II. symfonie

obsazení picc, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cor, 3trb, 3tbn, tb, timp, perc, archimateriálpartituranakl.č.R 236cena190,- Kč

Samostatné party pouze k pronájmu na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Spustit audio