Český hudební fond - Půjčovna notových materiálů

Obsáhlý fond hudebních materiálů Českého hudebního fondu, který dnes zahrnuje více než 20 000 titulů orchestrálních a komorních děl, spravuje od roku 2008 Český rozhlas, Vydavatelství a nakladatelství, které zároveň zprostředkovává jeho půjčování.

Informace k požadovaným hudebninám naleznete v
Půjčovně hudebních materiálů ČHF.

Český hudební fond zprostředkovává také zapůjčení hudebních materiálů od zahraničích nakladatelů:

Alphonse Leduc (Francie)
Oxford University Press (Anglie)
Israel Music Institute (Israel)
Breitkopf and Härtel (Německo)
C. F. Peters (Německo)
Hans Sikorski (Německo)
Thomi-Berg Musicverlag (Německo)
Musikverlag Zimmermann/Robert Lienau Musikverlag (Německo)
PWM Edition (Polsko)
Edition Wilhelm Hansen (Dánsko)
Chester - Novello (Anglie)


Podmínky půjčovny hudebnin ČRo a ČHF
Pro zapůjčení notového materiálu je potřeba napsat písemnou objednávku (e-mailem) nejméně 2 týdny před uzavřením smlouvy (nejméně 4–6 týdnů před datem koncertu).

Písemná objednávka musí obsahovat:
1) fakturační údaje (u fyzických osob: jméno, bydliště a bankovní spojení; u firem: název, sídlo, IČO/DIČ, jméno a funkce osoby pověřené podpisem, bankovní spojení)
2) přesný titul skladby
3) datum a místo koncertu/koncertů
4) požadovaný počet partů pro smyčce
5) příp. signatura, která je výhodou pro rychlejší vyřízení).

Všechny objednávky se budeme snažit vyřídit v co nejkratším časovém úseku, ale je možné, že na expresní objednávky nebude v některých případech dostatek času.

Právnické osoby a fyzické osoby uzavírají nájemní smlouvu na předepsaném formuláři s identifikačními znaky firmy nebo osoby, razítkem a podpisem oprávněné osoby. 

Nájemce je oprávněn použít pronajaté hudebniny jen k účelu dohodnutému v nájemní smlouvě. Nesmí ho rozmnožovat na rozmnožovacích strojích nebo opisem, půjčovat či přenechat třetí osobě.

V případě veřejného provedení autorsky chráněného díla je nájemce povinen předem ohlásit jeho užití příslušné ochranné organizaci autorské.

Půjčovna hudebnin – kontakt:
Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu
Český hudební fond
Římská 13, 120 00 Praha 2
Jana Honzíková: jana.honzikova[zavinac]rozhlas.cz  
tel. +420 221 553 361

nakladatelstvi[zavinac]rozhlas.cz 
tel. +420 221 553 313

Badatelna (interní zápůjčky notového materiálu ke studijním účelům):
Od ledna 2020 je dle ceníku služeb pro externí subjekty účtován pro badatele manipulační poplatek v hodnotě 100 Kč.
U složitějších rešerší bude účtována cena v rozsahu 150–300 Kč, příplatek za expresní službu 100%.
Poplatek bude vybírán v hotovosti na místě.

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu v souvislosti s vyhlášeným omezením pohybu osob v budovách ČRo pozastavilo činnost badatelny s notovými materiály do 30. 6. 2020.
Badatelna bude fungovat v běžném provozu od 1. 7. 2020.

Badatelna – kontakt:
Kristýna Novotná: kristyna.novotna1@rozhlas.cz 
tel. +420 221 553 314