Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu vzniklo v roce 2001 za účelem ochrany práv hudebních děl, která rozhlas v minulosti vyrobil a použil při výrobě vlastních nahrávek, a s cílem zpřístupňovat tato díla veřejnosti formou notových publikací a orchestrálních materiálů.

Nakladatelství se specializuje na vydávání skladeb českých skladatelů a navazuje na bohatou tradici Radiojournalu. Mezi důležité aktivity patří zpřístupňování děl autorů generace meziválečné a poválečné (a to především těch, kteří měli k Radiojournalu blízký vztah), vydávání a zpřístupňování děl, která jsou součástí historických sbírek, spolupráce s mladými a talentovanými tvůrci a uvádění premiér renomovaných soudobých skladatelů.

V souvislosti s dramaturgickými plány stanice Vltava, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dalších orchestrů jsou vydávány tiskem publikace k prodeji nebo pronájmu, které jsou rozděleny do tří hlavních řad:

  • základní řada – 20. století a soudobá hudba
  • populární řada – 
    Radio-alba, Edice ZUŠ, jazzová hudba (vybrané tituly v Braillově notopisu)
  • historická řada – praktická edice, kritická edice Thesaurus Antiquae Musicae

Nedílnou součástí ediční politiky jsou i povinné skladby publikované ve spolupráci s mezinárodními soutěžemi Concertino Praga a Pražské jaro.

Nakladatelství přispívá k propagaci a šíření dobrého jména Českého rozhlasu, jakožto tradičního nositele hudební kultury a k naplňování jeho veřejnoprávního poslání.

Kontakt:
Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu
Římská 13, 120 99 Praha 2
tel.: (+420) 221 553 358

e-mail: nakladatelstvi[at]rozhlas.cz
www.rozhlas.cz/nakladatelstvi