Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) funguje již od roku 1952. Muzikanti interpretují lidové písně a lidovou instrumentální hudbu v klasické podobě a na profesionální úrovni. Sestava vychází z tradičních lidových kapel. Základem jsou smyčce, cimbály a klarinety, k nim se podle potřeby přidávaly charakteristické lidové nástroje jako dudy, píšťaly, grumle a další.

Tři soubory měly pro BROLN zásadní význam: kapela Slováckého krúžku, kterou vedl od konce 30. let cimbalista Jaromír Běhúnek, kapela Valašského krúžku, která vznikla až po osvobození (tvořili ji především vysokoškoláci v čele s primášem Mirkem Melounem). Posledním z trojspolku, který stál u kolébky BROLNu, byl Frolkův soubor.

Prvním uměleckým vedoucím se stal Jaroslav Jurášek, prvními dirigenty Alois Fiala a Emanuel Kuksa, hostoval Jaromír Dadák. Ke spolupráci s orchestrem byli zváni sóloví zpěváci, instrumentalisté i hudecké skupiny a sbory z nejrůznějších folklórních oblastí: Horňáci Dušan a Luboš Holí, z Podluží Božena Šebetovská a Jožka Severin, Valaši Jarmila Šuláková a Jiřina Mikulenková. V celostátní soutěži o přednes lidové písně objevili Věru Příkazskou a Milana Križo ze Slovenska, který tehdy v Brně studoval. Od roku 1954 spolupracoval s BROLNem člen brněnské opery Václav Halíř, který neodolatelně interpretoval lidové písně rodné Hané. V témž roce posílil řadu členů BROLNu rodák z Očové na Slovensku - legendární cimbalista Jan Gašpar Hrisko. Od roku 1955 působil v orchestru Bohdan Warchal (založil tradici primášů), kterého vystřídal Zdeněk Nečesánek a později Bohumil Smejkal.

Vladimír Meloun  (7. listopadu 1964)

Vlastním a nejdůležitějším působištěm BROLNu bylo zpočátku hlavně rozhlasové studio. Na celostátních okruzích se pravidelně prezentoval od 1.11.1953 v půlhodinovém pořadu „Na pěknú notečku" (Co do trvání měla "Notečka" konkurenci snad jen ve zprávách a časovém znamení). Uskutečnily se i první zahraniční zájezdy. Mimořádně úspěšnou akcí bylo vystoupení BROLNu na 5. Světovém festivalu mládeže a studentstva, pořádaném v roce 1955 v Polsku. V létě 1958 reprezentoval orchestr brněnský rozhlas na folkloristickém festivalu v Llangollenu ve Walesu.

BROLN stále častěji opouštěl rozhlasové studio. Lidový muzikant potřebuje přímý kontakt s posluchačem - a toho se „brolňákům" v tomto období dostalo vrchovatě: v roce 1959 odjeli na velké turné po východní Asii (Vietnam, Čína, Korea, Mongolsko), o dva roky později do Sovětského svazu a na Kubu. V témže roce (1961) vystupovali na folklorních slavnostech v Tvrdonicích a jako host na Pražském jaru. Holandsko si v jeho podání poslechlo krásné lidové písničky poprvé v roce 1962 - od té doby ještě několikrát. S primášem Slávkem Volavým vystupoval BROLN v roce 1963 v Senegalu. Pak ještě v Belgii (1966) a v roce 1968 v Bulharsku a Rumunsku. Okruh spolupracovníků se v tomto období rozšířil o zpěváky Jožku Černého a Luboše Málka.

Zleva Dušan Holý, Jarmila Šuláková, Luboš Holý, Boženka Šebetovská a  Jožka Severin (foto z roku 1954)

Pojetí i zaměření práce tohoto orchestru se během času měnilo. Jedno nezbytné však zůstalo. Styk s živou písní a muzikantská setkávání s lidmi. I nadále koncertoval BROLN za hranicemi naší vlasti. V roce 1970 účinkovala malá skupina BROLNu na světové výstavě v Ósace v Japonsku. Těsně před 20. výročím založení orchestru se na podzim 1971 uskutečnil dvouapůlměsíční koncertní maraton celého orchestru po Spojených státech a Kanadě. O šest let později se muzikantský výlet za moře opakoval. V dubnu 1978 se BROLN vydal na 14 dnů na umělecký zájezd do Sovětského svazu. V 80. letech ještě několikrát vystupoval v Holandsku, v roce 1984 byl pozván k natáčení do wiesbadenské televize a v roce 1989 koncertoval v Polsku.

Od roku 1978 BROLN každoročně vystupoval v roli hostitele a doprovodného orchestru na soutěžní přehlídce dětských lidových zpěváků s názvem „Děti a píseň". V roce 1973 odešel tehdejší umělecký vedoucí BROLNu a primáš Bohumil Smejkal do Janáčkova kvarteta. Jeho funkci převzal Jindřich Hovorka, od roku 1969 koncertní mistr souboru. Ve vedení orchestru došlo ještě k další změně. Po odchodu Jaroslava Jakubíčka se stal novým dramaturgem Vlastimil Peška. Tehdy došlo ke změně ve zpracování hudebního materiálu s příklonem k humornější stránce lidové písně.

Primáš Zdeněk Nečesánek a orchestr (rok 1961)

31. října 1993 byl orchestr zrušen a v dubnu 2006 byl znovu obnoven. Začal znovu vystupovat jako malé, ale hráčsky kvalitní těleso. Pořádáním společných koncertů BROLNu s místními interprety - zpěváky i muzikami, chce Český rozhlas aktivně podporovat regionální a lokální kulturu. Nahrávky těchto hudebních setkání se stanou podkladem pro tvorbu pořadů s hudebně-folklorní tematikou.Došlo i k programovému obohacení - poslechněte si nový páteční pořad z brněnského studia Českého rozhlasu Na moravskou notu s podtitulem: Páteční speciál s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů a jeho hosty (začátek v 19:05). Pořad čerpá z bohatého archivu BROLNu a starší snímky občas prokládá novými, které vznikají zatím převážně na koncertech obnoveného BROLNu a jeho hostů.

Čtěte také