Významné muzikantské osobnosti BROLNu

10. říjen 2007

Seznamte se s významnými osobnostmi Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. 

JINDŘICH HOVORKA hudebník, primáš BROLNu, folklorista 13. 8. 1937 České Budějovice - 14. 7. 2006 Brno

Kterak se Jihočechovi stala osudem moravská muzika - i tak by se dal nazvat životní příběh svrchovaného muzikanta,folkloristy a organizátora Jindřicha Hovorky. V rodných Českých Budějovicích vystudoval pedagogické oddělení Střední hudební školy Jaroslava Jeremiáše (obor housle a trubka). Již v té době byl prvním houslistou Folklorního souboru Úsvit. Měl krátké angažmá v orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V roce 1961 absolvoval JAMU v Brně (obor viola). Od roku 1960 působil jako violista v Brněnském estrádním rozhlasovém orchestru, v letech 1969 - 1974 jako koncertní mistr Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN).Cimbálová muzika si ho však přitáhla hned po jeho příchodu do Brna. V letech 1957 - 1960 byl primášem muziky brněnského souboru Vlajka mládí (dnešním pokračovatelem je Javorník) a současně hrál i v Brněnské cimbálové muzice jako kontráš. V roce 1960 založil Cimbálovou muziku Hynka Bíma (pozdější Moravská cimbálová muzika), kterou úspěšně vedl 10 let. Už tady se vedle uměleckých výrazně projevily jeho organizační schopnosti. Muzika se zabývala folklorem tehdy méně známých oblastí - Brněnska, Hané, Horácka, Hanáckého Slovácka. Natočila i řadu rozhlasových a televizních pořadů. Vyznačovala se vysokou technickou úrovní interpretace hudebního folkloru a získala za vystoupení v soutěžích a na festivalech řadu ocenění. Hlavně se však stala vzorem dalším moravským muzikám. Získané zkušenosti Hovorka ve vrchovaté míře zúročil za svého interpretačního, upravovatelského a dramaturgického působení v BROLNu (zal. 1952 s posláním interpretovat hudební folklor na profesionální úrovni, ale v jeho klasické podobě, a to zejména pro potřeby rozhlasového vysílání). Primášský post zastával Jindřich Hovorka 19 let. Orchestr uskutečnil pod jeho vedením nespočet (vždy vyprodaných) koncertů, zúčastnil se festivalů doma i v zahraničí, pořídil množství rozhlasových nahrávek ( posluchačsky velký dopad měl zejména dlouholetý cyklus Na pěknú notečku), byl častým hostem Čs. televize. Z rozsáhlé diskografie vybíráme: Musical Czech-mate, Philips Nizozemsko, 1966; Hraje a zpívá BROLN, Discant 1969; Songs and Dances from Moravia, Monitor Records USA, 1971; Na pěknú notečku 20 let, 25 let, Supraphon 1971, 1977; BROLN 30 let, Panton 1983; Vánoční Gloria, Supraphon 1993; Z růže kvítek vykvet nám, Musica 1993; Zazpívaj slavíčku, AVM 1997; Primáši BROLN a jejich hity, Český rozhlas Brno 1997.

Jindřich Hovorka (foto z roku 1992)

Jindřich Hovorka vystupoval i s jinými muzikami, např. Javorníkem, Gajdoši a dalšími, byl i sběratelem a upravovatelem lidových písní, porotcem v soutěžích. Zabýval se i publicistikou (Návaznost smyků lidových hudebníků na taneční krok). BROLN pod jeho vedením pomáhal najít cestu k vysoké interpretační úrovni řadě amatérských těles i sólistů, kteří se věnovali lidové hudbě a písni.

V roce 1993 byl BROLN zrušen. Jindřich Hovorka neprodleně zakládá nezávislé profesionální těleso pod Nadací BROLN Jindřicha Hovorky a pokračuje dál v práci uměleckého i organizačního vedoucího. V roce 2006 rozhodlo vedení Českého rozhlasu orchestr pod starým názvem obnovit. Jindřich Hovorka se postavil do čela obnoveného, byť komornějšího tělesa, aby mu svými bohatými znalostmi a zkušenostmi pomohl odstartovat koncertní a dramaturgickou činnost. Úvodní koncert vysílal 19.4.2006 Český rozhlas Brno v přímém přenosu. Dalšího rozvoje "svého" orchestru se už primáš Hovorka nedočkal. Krátce po jeho obnovení zemřel i když několik koncertů již těžce nemocný absolvoval. Opuštěné primášské místo bude obtížně hledat plnohodnotnou náhradu za svrchovaného muzikanta, skutečného znalce lidového hudebního dění v regionu, osobnost tak výraznou a přitom lidsky vřelou, jakou byl Jindřich Hovorka.

Medailon Jindřicha Hovorky jsme převzali z webových stránek města Brna www.brno.cz.

Prof. BOHUMIL SMEJKAL
bývalý koncertní mistr, dirigent a umělecký vedoucí BROLN

Narodil se roku 1935 v Brně, absolvoval zde konzervatoř i JAMU, obor housle (1958-1963). Již za studií začal - vedle působení v oblasti klasické hudby - působit jako houslista v BROLN (od roku 1956), posléze jako dirigent (od roku 1963) a v letech 1969 - 1973 jako umělecký vedoucí. Poté odešel na post primária Janáčkova kvarteta, kde setrval do roku 1993. S BROLN však ani po svém odchodu nepřestal občasně spolupracovat.

Bohumil Smejkal

Vedle svých hudebnických aktivit (BROLN, koncertní mistr Moravské filharmonie v Olomouci, Janáčkovy opery v Brně, Komorního orchestru Bohuslava Martinů, člen mezinárodního PEARL Tria atd.) působil na své alma mater i jako pedagog. V roce 1993 se stal profesorem a v letech 1993-1999 zastával i funkci děkana hudební fakulty JAMU.

V BROLN se Bohumil Smejkal projevil nejen jako excelentní sólista a náročný dirigent, ale i jako autor mnoha úprav lidových písní a melodií. Natočil s tímto tělesem přes tisíc rozhlasových a televizních nahrávek a přispěl výrazně k tomu, že BROLN začal být respektován obecně v umělecké sféře jak po stránce hudební stylizace, tak interpretační úrovně.

V současnosti je Bohumil Smejkal stále v okruhu spolupracovníků a konzultantů BROLN a připravuje slavnostní koncert na říjen 2007.

Další fotografie můžete najít ve Fotogalerii.

LUDMILA MALHOCKÁ
zpěvačka, sólistka BROLN

Ludmila Malhocká se narodila v roce 1973 v Hustopečích. Vyrůstala však a dodnes žije ve Velkých Pavlovicích, městečku v oblasti hanáckého Slovácka, kterou Jan Herben podle rázu krajiny nazval "kraj beze stínu".

Ludmila Malhocká, stálá sólistka BROLNu

Pochází z rodiny kde je folklor součástí života. Po rodičích zdědila lásku k lidovým tradicím, kroji a k lidové hudbě. Od malička zpívala, nejdříve se svou maminkou, později v dětském folklorním souboru a v pěveckém souboru z Velkých Pavlovic.Mimo folklor má Ludmila ráda kostelní chorály a vokály a proto zpívala v křesťanském souboru Jitřenka. Na střední škole začala zpívat s cimbálovou muzikou Kasanica z Mikulova, s níž občas vystupuje dodnes. Krátce spolupracovala s CM Vonica z Krumvíře, která se nejvíce věnuje písničkám z oblasti hanáckého Slovácka.

V posledních třech letech spolupracuje s CM Gracia, která doprovází Jožku Černého. Stejnou dobu trvá spolupráce i s CM Hudci z Kyjova, pro níž nazpívala dvě krásné písničky na CD Proč kalino nerozkvétáš. V roce 2005 si ji přizval na koncert k nedožitým 80. narozeninám Jaroslava Juráška VUS Ondráš a za svůj největší úspěch považuje Ludmila nabídku Jindřicha Hovorky k účinkování na koncertech BROLN počátkem roku 2006. Od té doby se stala stálou sólistkou tohoto obnoveného rozhlasového tělesa a její renomé vzrůstá - o tom svědčí i nominace na zpěvačku roku v anketě FOSKAR.

FRANTIŠEK ČERNÝ
současný umělecký vedoucí BROLN

Od 1. 1. 2007 se ujal funkce uměleckého vedoucího BROLN František Černý, dlouholetý člen tělesa (houslista), sám též primáš a výrazný zpěvák, a v posledním období zástupce Jindřicha Hovorky.

František Černý

Narodil se 17. 6. 1961 v Moravském Krumlově a přestože absolvoval vysokoškolské vzdělání přírodovědného typu, ještě během studií mu učarovala hudba. Nejdříve se věnoval orchestrální hře na housle a na violu: V letech 1979-1988 působil v Helfertově orchestrálním sdružení. Od poloviny osmdesátých let jej přitáhla lidová hudba a působil postupně v několika souborech. Velkým přínosem při poznávání regionální lidové hudby bylo pro něj působení na postu primáše ve folklorním souboru Včelaran z Bílovic u Uherského Hradiště v letech 1987-91. V roce 1990 získal soubor ocenění Laureát Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Z profesionálního hlediska bylo pro něj důležité angažmá v Cimbálové muzice Petra Olivy (1992-4), která spolupracovala s populárním zpěvákem Jožkou Černým. V roce 1994 nastoupil do BROLN vedeném Jindřichem Hovorkou. Zde poznal základy profesionální studiové práce, podílel se na natočení celkem osmi CD a seznámil se s celou řadou osobností folklorního světa. Hudební obzory si dále rozšiřoval v multižánrové skupině Cimbal Classic cimbalisty Dalibora Štrunce. Souběžně sám začal uplatňovat své primášské a dramaturgické představy ve vlastní Cimbálové muzice Franty Černého, s níž natočil dvě CD, přičemž to poslední, Putování za písničkou (2006) je zdařilým sestřihem několika koncertů, jejichž obsahem bylo setkávání se zpěváckými legendami moravské a slovenské regionální hudby (M. Hrbáč, E. Grombířová, J. Rapant, V. Grycová, J. Laža, M. Mačošková a další).

Některé další významné osobnosti historie BROLNu

Jaroslav Jurášek - zakladatel BROLNu, dramaturg, skladatel a upravovatel
Jaromír Nečas - redaktor, cimbalista, dramaturg, skladatel a upravovatel
Emanuel Kuksa - dirigent, skladatel a upravovatel
Bohdan Warchal - primáš
Zdeněk Nečesánek - primáš
Miroslav Lopuček - primáš
Radek Zapletal - primáš, skladatel a upravovatel
Jan Kružík - primáš, upravovatel
Helena Červenková - cimbalistka
Ján Gašpar Hrisko - cimbalista
Koloman Bitto - basista, upravovatel
František Dobrovolný - violista, upravovatel, etnograf
Jaroslav Jakubíček - cimbalista, dramaturg, skladatel a upravovatel Vlastimil Peška - dramaturg a skladatel

Spustit audio