Členové BROLNu

18. červen 2019

SOUČASNÍ ČLENOVÉ

Petr Varmuža
primáš, zpěvák, umělecký vedoucí a statutární zástupce tělesa / Kyjov

Svůj přirozený hudební talent s výborným folklorním rodinným zázemím rozvinul v mimořádné šíři a hloubce záběru a to nejen v lidové hudbě. Především vystudoval hru na svůj nástroj – housle na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Bohumila Smejkala. Od útlého věku byl rodiči veden k lásce k lidové hudbě, rodné zemi a jejím tradicím. Je členem vynikající rodinné Varmužovy cimbálové muziky, která reprezentuje lidovou hudbu Kyjovska. Pozoruhodných výsledků dosahuje při práci se smíšeným chrámovým sborem AMA ve Svatobořicích – Mistříně, kde uplatňuje také vlastní hudební tvorbu vycházející z církevních a lidových pramenů.. Šíři jeho hudebního záběru dokresluje jeho swingový orchestr „Eager swingers“ s nímž se věnuje převážně jazzové hudbě meziválečného období. Na ZUŠ v Dubňanech se také věnuje pedagogické činnosti. Jeho mimořádná pracovitost a dnes málo vídaná poctivost a obětavost, které by zasluhovaly rozhodně většího uznání a popularity, mu však přesto přináší velké vnitřní uspokojení a radost z hudby. Jako primáš a umělecký vedoucí BROLN působí od ledna 2016.

František Černý 
houslista, primáš a zpěvák / Moravský Krumlov

Přestože absolvoval vysokoškolské vzdělání přírodovědného typu, ještě během studií mu učarovala hudba. Nejdříve se věnoval orchestrální hře na housle a violu v Helfertově orchestrálním sdružení v Brně. Od poloviny osmdesátých let jej přitáhla lidová hudba a působil postupně v několika souborech. Začalo to už během vojenské služby ve vojenských uměleckých souborech „Regrúti“ a „Jánošík“ (dnes „Ondráš“). Velkým přínosem při poznávání regionální lidové hudby bylo pro něj působení v souborech „Včelaran“ z Bílovic u Uherského Hradiště (1990 Laureát MFF ve Strážnici) a „Májek“ v Brně. Z profesionálního hlediska bylo pro něj důležité angažmá v “Kapele Petra Olivy“ a v ní spolupráce s populárním Jožkou Černým. V roce 1994 nastoupil do Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). Zde poznal základy profesionální studiové práce, podílel se na natočení 8CD a seznámil se s celou řadou osobností folklorního světa. Hudební obzory si dále rozšiřoval v multižánrové skupině „Cimbal Classic“ cimbalisty Dalibora Štrunce. Souběžně sám začal uplatňovat své primášské a dramaturgické představy ve vlastní „Cimbálové muzice Franty Černého“ (cyklus hudebních pořadů „Putování za písničkou“ s moravskými a slovenskými folklorními osobnostmi, 2005-2006). Od roku 2007 převzal po vynikajícím primáši Jindřichu Hovorkovi vedení BROLNu. Zde začal za významné podpory bývalého primáše BROLNu a primária Janáčkova kvarteta prof. Bohumila Smejkala a ve spolupráci s Českým rozhlasem budovat novou podobu orchestru jako jeho umělecký vedoucí, primáš a později také manažer a dramaturg . Vedení orchestru a rozvíjení jeho činnosti se věnoval až do konce roku 2015, kdy ze zdravotních důvodů předal vedení orchestru Petru Varmužovi.

Eva Malhocká 
housle / Brno

Je absolventkou brněnské konzervatoře a Ostravské univerzity - obor housle.
Po celý život se souběžně věnuje jak folkloru, tak vážné hudbě. Prošla např. cimbálovými muzikami - Portaš, Polana, cm Jožky Černého, cm.R. Sídla, Prespolan, cm Friš. V letech 1999 - 2005 byla členkou orchestru Slezského divadla v Opavě. Od roku 2011 působí v orchestru Národního divadla v Brně,
členem Brolnu je od roku 2007.

MgA. Jan Bělohlávek
housle / Slavičín

Narodil se ve Slavičíně, kde absolvoval ZUŠ v hoslové třídě Jaroslavy Staňkové a navštěvoval folklorní soubor Slavičánek. Je absolventem brněnské konzervatoře a JAMU Brno. Studia si obohatil stážemi na VŠMU v Bratislavě a na vysoké škole ve švédském Malmo. Během studií spolupracoval s pedagogy: Pavlem Sukem, Rudolfem Štastným, Milošem Vackem, Bohumilem Kotelem, Jozefem Kopelmanem, Terje Moe Hansenem a dašími. Po studiích byl v letech 2005 - 2010 členem profesinální složky VUS Ondráš. Nyní působí jako pedagog na ZUŠ Veveří Brno. Je sekundistou Miloslav Ištván kvartetu specialzující se na hudbu 20. a21. století, primáriem jazzově smyčcového kvartetu Indigo, spoluzakladatelem a koncertním mistrem orchestru Ensemble Opera Diversa, zabývajícím se převáženě hudbou 20. a 1. století a soudobou operou. V minulosti spolupracoval s divadlem Husa na provázku Členem BROLN je od roku 2013.

Filip Kostelecký
housle 

Narodil se v Břeclavi, kde se také na základní umělecké škole učil hře na housle. Několik let byl primášem Břeclavánku. Po té vystudoval hru na housle na konzervatoři v Brně ve třídě profesora Jiřího Besperáta a pokračoval dále na JAMU u profesora Rudolfa Šťastného. Studium si rozšířil na stáži v norském Stavangeru u profesora Františka Veselky a po absolutoriu JAMU pracoval šest let v orchestru opery ve švédském Karlstadu. Dva roky působil v symfonickém orchestru ve Stavangeru. Po návratu byl nejprve řádným členem BROLNu a po té orchestru Janáčkovi opery v Brně. V současné době je členem sekundové skupiny Filharmonie Brno. BROLN stále zústává jeho srdeční záležitostí.

Jan Telecký 
cimbál / Brno

Narodil se ve znamení kozoroha v rodině fotografa a pánské krejčové. Od 4 let se věnoval hře na klavír a sólovému zpěvu. Od 1.třídy si pak přibral sborový zpěv a hru na cimbál. Ikdyž vyrůstal v nemuzikantské rodině, snažil se ve všech těchto disciplínách vyniknout: 2.místo v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír, 1.místo v celostátním kole soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu a 1.místo v celostátním kole soutěže ZUŠ ve hře na cimbál. O pár let později začal navštěvovat národopisný soubor Brněnský Valášek, kde získal první zkušenosti s folklórem. Po ukončení základní školy začal studovat na Konzervatoři obor hra na klavír a později i cimbál. Pravidelně se účastnil cimbálových festivalů a kongresů u nás, na Slovensku a v Maďarsku. Působil také jako člen filharmonického sboru a měl možnost zpívat velká díla jako Mozartovo Requiem nebo Dvořákovo Stabat Mater. Jako pianista získal 2.místo v soutěži konzervatoří a cenu za nejlepší interpretaci skladby soudobého autora. O prázdninách se účastnil akreditovaných kurzů na JAMU. V této době nalézá cestu k významnému slovenskému pedagogovi, cimbálovému virtuózovi, panu Ľudovítu Danielovi. U mistra studoval 7 let a získal u něj potřebnou technickou zdatnost. Ve stejné době začíná hrát s cimbálovou muzikou, která doprovázela zpěváka Jožku Černého. Tato cimbálová muzika ho uchvátila zejména muzikantským umem jeho kolegů a stala se jeho „hlavní“ nebo chcete li „domácí“ muzikou. Je to cimbálová muzika Aleše Smutného, která spolupracuje se zpěvákem Karlem Hegnerem. Po ukončení studií na Konzervatoři přijal místo učitele hry na klavír a korepetitora na ZUŠ A.Muchy v Ivančicích, kde působí dodnes. Podílel se na natočení 10 CD zejména s BROLNem, který v roce 2006 společně s primášem Jindřichem Hovorkou a pozdějším uměleckým šéfem Františkem Černým znovu zakládal.

Petr Kavalír
klarinet, tárogató, zobcové flétny / Brno

Vystudoval Konzervatoř v Brně, AMU v Praze a JAMU v Brně v oboru klarinet a lidové hudbě se věnuje od dětství nejprve na ZUŠ Jaroslava Kvapila, později jako člen cimbálových muzik brněnských folklorních souborů Javorníček a Portaš. Byl členem Gustav Mahler Jugendorchester a Národního divadla v Brně. V současné době působí kromě BROLNu (1997) také ve Filharmonii Brno, dechovém kvintetu Parnas a v cimbálové muzice „Vonica“ z Krumvíře. Věnuje se profesionálně klasické hudbě. Byl opakovaně pozván na celosvětový tárogatový kongres do Maďarska, kde reprezentoval Českou republiku. Hraje na klarinety Luis Rossi z Chile a Tárogató Stowasser Budapest.

Martina Venc Matušínská
flétna / Karviná

Studovala ostravskou konzervatoř (1983-1987) a následně brněnskou JAMU(1987-1992).V roce 1991 se stala sóloflétnistkou Filharmonie Brno,v níž působí dodnes. Mimo to se věnuje komorní hře , spolupracuje například s Českými komorními sólisty a dalšími českými komorními tělesy a v neposlední řadě sólové hře. Vystupovala na mnoha mezinárodních hudebních festivalech, natočila pro rozhlas Pastorální koncert Joaquina Rodriga, Sonáty pro flétnu a klavír a podílí se na mnoha hudebních projektech. Během svého uměleckého působení v Brně koncertovala nejen na evropských pódiích, ale například i v Japonsku, Uruguaji, Argentině, Jižní Koreji, Jižní Americe. Jako sólistka provedla a má v repertoáru řadu významných flétnových děl barokních (Bach, Handel, Telemann, Vivaldi), klasických (především oba Mozartovy koncerty) a děl mistrů 20stol. (Ibert, Debussy, Poulenc, Fauré, Messiaen, Borne, Martinů, Feld, Petrassi, Rodrigo- v dubnu 2005 provedla brněnskou premiéru jeho Pastorálního koncertu) a následně jej natočila pro Český rozhlas za doprovodu Filharmonie Brno pod taktovkou Petra Altrichtera.

V roce 1988 si ji vybral Jindřich Hovorka, aby hrála flétnu v BROLN, kde jsem působila do nástupu na post 1. flétnistky v Brněnské filharmonii. Byla to pro ni velká čest a folklór ve ní navždy zůstal živým. Proto jí velice potěšilo pozvání Růženky Kučerové v roce 2009 nevím to přesně znovu příležitostně již s obnoveným BROLNem vystoupit. Po definitivním odchodu Růženky Kučerové přijala nabídku Františka Černého být znovu členkou tohoto senzačního tělesa.

Pavel Trkan 
kontrabas, upravovatel lidových písní, dramaturg a člen vedení BROLN / Brno

Jiří Kašpar 
viola / Šumperk

Se svojí první cimbálovou muzikou se seznámil v Šumperku, odkud pochází, ve svých 16 letech. Tam přešel z houslí na kontry. Dva roky vojenské základní služby trávil v tehdejším VSPT Jánošík, kde dostal velikou folklorní průpravu, zejména od slovenských muzikantů a tanečníků. Následovalo osm let v přední valašské cimbálové muzice Polajka v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1996 přijal nabídku VUS Ondráš na post profesionálního violisty, kde působil celých 18 let. Zde získal největší školu nejrozmanitějších sytlů hry, různých regionálních charakterů, ale také charakterů lidských. Po odchodu z Ondráše zůstal Brnu věrný. Kromě členství v BROLNu je ještě stálým členem dvou cimbálových muzik a s další, zrhuba desítkou hudebních uskupení na Jižní Moravě, spolupracuje.

David Křivský 
viola / Havlíčkův Brod

Anežka Kavalírová
violoncello / Znojmo

Pochází z hudební rodiny a hře na violoncello se začala věnovat v devíti letech na ZUŠ ve Znojmě. Vystudovala konzervatoř v Brně u Břetislava Vybírala a JAMU u Jozefa Podhoranského. Absolvovala mezinárodní interpretační kurzy u Michaely Fukačové, Miroslava Petráše a Václava Horáka. V roce 2009 se začala věnovat také autentické interpretaci barokní hudby a několikrát se zúčastnila Letní školy barokní hudby v Kelči a Holešově pod vedením Jana Škrdlíka a Marka Štryncla. Od roku 2014 studuje historické violoncello na JAMU u Marka Štryncla. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti. Hru na violoncello vyučuje na ZUŠ v Letovicích, v Blansku a J. Kvapila v Brně. Je členkou BROLN a souborů Enemble Opera Diversa, The Czech Ensemble Baroque, Brno Baroque Trio, Duo Spes a Musica Armonia. Hostuje v divadle Husa na provázku a v Mahenově divadle. Pravidelně účinkuje na festivalech Bachův varhaní podzim, Hudební festival Znojmo a v cyklu Barbara Maria Willi uvádí. Příležitostně spolupracuje se soubory Musica Figuralis a Damian Ensemble.

Michal Marhold
gajdy (dudy), zpěv / Praha

Milan Zelinka
produkční, organizační vedoucí a II. statutární zástupce / Brno

Začínal jeko tanečník v Pištělákově dětském souboru v roce 1960. Později tančil ve vysokoškolském souboru Poľana v Brně. Je spoluzakladatelem a tanečníkem, choreografem a vedoucím souboru Májek v Brně, zkladatelem a vedoucím dětského souboru Májíček. Od roku 1976 byl členem Valašského instruktorského sboru. Je absolventem lidové konzervatoře v Brně, čtyřsemestrálního studia Vlašského lidového tance a čtyřsemestrálního akreditovaného studia Škola folklorních tradic.Je autorem a spoluautorem programů na MFF Strážnice a MFF Brno. Je dlouholetým porotcen na soutěžních festivalech jak v ČR tak i v Maďarsku a Polsku (TKB). Je presidentem Mezinárodního folklorního festivalu v Brno, vicepresidentem České národní sekce CIOFF®, předsedou Společnosti pro lidové tradice, spoluzakladatelem a místopředsedou Sdružení přátel folkloru v Brně. V BROLN působí od roku 2008.

Spustit audio