Capriccio / klavírní výtah - Jan Novák

28. listopad 2008

Prakticky celá tvorba Jana Nováka (1921 - 1984) se nese v duchu neoklasické tvůrčí orientace. Charakteristickými rysy jsou jasná struktura formy, transparentní instrumentace, melodika v rámci volné tonality, živá rytmika a smysl pro humor. Ovlivnění dílem Bohuslava Martinů je patrné především ve skladbách z první fáze Novákovy tvorby. Od konce padesátých let je určujícím znakem příklon k latinské poetice; Latina, kterou Novák plynule hovořil, a kterou se - také jako básník - intenzivně zabýval, se stala hlavním inspiračním zdrojem jeho díla.

Capriccio patří k ranému kompozičnímu období Jana Nováka. Je to dílo o třech větách plné hravosti a svěžesti, prozrazující zájem o veškeré kompoziční techniky své doby včetně jazzových prvků; zůstává ale dílem naprosto osobitým a originálním. Rytmicky kypí životem, synkopovanou a tečkovanou rytmizací, vyniká brilantní instrumentací, která inspiruje k neobvyklým technickým provedením, např. v klavíru: "pěstmi" nebo v celle "sul ponticello", při kterém nikdy nedospívá k agresivnímu tónu, nýbrž zvyšuje dojem exuberance mládí. Stránce zvukové dominuje kvarta, triton, septima, a nona, jakož i hravost motivické práce, která zvyšuje živelný dojem kompozice.

Další skladby Jana Nováka vydané Nakladatelstvím Českého rozhlasu:
Aeolia
Capriccio
Dido - kantáta pro mezzosoprán, recitátora, mužský sbor a orchestr / klavírní výtah
Due preludi e fughe per flauto solo
Elegantiae tripudiorum pro klavír
Elegantiae tripudiorum pro malý orchestr
IV Hymni Christiani
Choreae vernales pro flétnu a klavír
Choreae vernales pro flétnu a kytaru
Choreae vernales pro sólovou flétnu, smyčcový orchestr a harfu s celestou/klavírem
Odarum concentus choro fidium
Panisci fistula pro tři flétny
Prima sonata
Rotundelli
Scherzi pastorali pro klarinet (nebo basklarinet) a klavír
Sonata brevis
Sonata da chiesa II pro flétnu a varhany
Sonata tribus
Sonatina pro flétnu a klavír
Strepitus festivi pro čtyři lesní rohy
Tibia fugitiva
Toccata chromatica
Variace na téma Bohuslava Martinů

obsazenívcl solo, pftemateriálklavírní výtah, solo partnakl.č.R 153cena230,- Kč

Spustit audio