Capriccio pro fagot solo - Miloš Vacek

18. březen 2002

Capriccio je skladba přívětivá jak pro interpreta, tak pro posluchače s klasickou třívětou formou.

Fagotistovi je dán prostor pro tvůrčí přínos a osobní muzikalitu - rubáta ve fantazijní a rozvolněné 1. větě. Nástroji je dána možnost rozeznění nejzpěvnějších rejstříků - pastorální 2. věta. Konečně v několika technicky obtížnějších místech 3. věty může interpret prokázat své kvality a schopnost virtuózní hry. Náročnost partu počítá s profesionálním interpretem.

obsazenífgmateriálpartnakl. č.R 16cena90,- Kč

Spustit audio