Česká pošta vydává novou známku ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání Českého rozhlasu

9. květen 2023

V úterý 9. května Česká pošta uvádí do prodeje novou příležitostnou poštovní známku 100 let od zahájení rozhlasového vysílání, jejíž nominální hodnota je 30 korun českých. Týden před datem výročí tak připomene dobu, kdy se tehdejší Československá republika stala první zemí na evropském kontinentu, jež začala využívat tento sdělovací prostředek. Výtvarná podoba nové ceniny je dílem Pavla Sivka a Václav Fajt připravil rytinu obálky prvního dne vydání. 

Ačkoli první pokusy o rozhlasové vysílání na území Československa začaly už po první světové válce, pravidelné rozhlasové vysílání bylo zahájeno 18. května 1923 ve 20.15. Součástí hodinového vysílání, které se uskutečnilo v pražských Kbelích ze stanu zapůjčeného od skautů, bylo krátké ohlášení a koncert. Průkopníky pravidelného vysílání byli novinář Miloš Čtrnáctý, člen Spolku českých žurnalistů, Eduard Svoboda, podnikatel v oblasti radiotelefonie a Ladislav Šourek, ředitel firmy na výrobu rozhlasových přijímačů Radioslavia. Tato trojice stála za vznikem společnosti Radiojournal, jejímž hlavním zdrojem příjmů byly koncesionářské poplatky z vlastnictví rozhlasových přijímačů. Licenci na provozování vysílání získal Radiojournal od Ministerstva pošt a telegrafů.

Čtěte také

České slovo „rozhlas“ vzniklo v roce 1924 na základě soutěže na pojmenování nového sdělovacího prostředku, kterou vypsal Radiojournal. Poprvé ho použil redaktor Richard Durdil ve svém článku z 21. května 1924, v němž rozebral anglický výraz „broadcasting“.

„Námětem nové ceniny jsou sluchátka a mikrofony z různých dob, jež naznačují jejich vývoj během historie rozhlasu. Ztvárnění motivu je úmyslně zjednodušené, aby mikrofon symbolicky zastupoval dobu vysílání, nikoli používanou techniku. Motivem obálky prvního dne vydání (FDC) je starý rozhlasový autobus,“ říká vedoucí oddělení známkové tvorby Martin Holý.

„Těší mě, že ke 100. výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání vznikla unikátní poštovní známka, kterou graficky ztvárnil Pavel Sivko. Děkujeme České poště za tak originální dárek ke 100. narozeninám Českého rozhlasu. Věříme, že naši příznivci i sběratelé tuto jubilejní známku ocení,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Celou emisi vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o., známku ofsetem v nákladu 400 000 kusů a FDC ocelotiskem z ploché desky nákladem 2 400 kusů.

Zájemci si mohou novou ceninu zakoupit na přepážkách či v e-shopu na webových stránkách České pošty.

Spustit audio