Český rozhlas a Univerzita Karlova uzavřely deklaraci o spolupráci

21. květen 2012

Český rozhlas a Univerzita Karlova v Praze vyjádřily uzavřením deklarace oboustrannou připravenost ke vzájemné spolupráci v letech 2012 – 2014.

V reprezentačních prostorách pražského Karolina dnes slavnostním podpisem stvrdili vzájemnou spolupráci rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a náměstek generálního ředitele Českého rozhlasu Mgr. René Zavoral. Cílem této spolupráce je zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice vysokoškolského vzdělávání a o rozvoji vědeckého poznání. Obě strany budou spolupracovat zejména při sestavování tématických okruhů pro tvorbu informačních a vzdělávacích pořadů, při výběru odpovídajících expertů a konzultantů pro příslušnou tématiku a při realizaci dalších společných projektů, které vhodným způsobem podpoří pozitivní prezentaci obou zúčastněných institucí.

„Domnívám se, že právě nyní, kdy je naše společnost doslova zaplavena informacemi všeho druhu, je práce Českého rozhlasu velice záslužná a důležitá, protože díky své důsledné vyváženosti pomáhá posluchačům v orientaci v dnešní komplikované době a jejích problémech. Význam spolupráce mezi touto veřejnoprávní institucí a největší českou univerzitou vidím především ve spojení solidní žurnalistiky a velkého odborného potenciálu, které otevírá další možnosti pro společné zpracování zajímavých a aktuálních témat.“ uvedl při této příležitosti rektor UK Václav Hampl.

„Spolupráce mezi oběma institucemi probíhá již řadu let. Tradiční a oboustranně přínosné partnerství Českého rozhlasu a Univerzity Karlovy se podpisem této deklarace dále prohloubí a Český rozhlas zajistí, aby se informace o problematice vědy a školství dostaly k co největšímu množství posluchačů,“ doplnil René Zavoral, náměstek generálního ředitele Českého rozhlasu.

Spustit audio
autor: Oddělení komunikace