Český rozhlas podepsal deklaraci s Univerzitou Palackého v Olomouci

18. únor 2014

Český rozhlas v pátek 14. února 2014 podepsal deklaraci o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Ta bude spočívat především v publikační, propagační a vzdělávací činnosti, týkat se bude také praktických stáží, workshopů, přednášek a některých projektů.

„Vážím si toho, že se podařilo domluvit spolupráci Českého rozhlasu právě s olomouckou univerzitou. Rozhlasové problematice se věnuje nejenom teoreticky, ale také prakticky, a to na nejvyšší míře odbornosti. Věřím, že vzájemná spolupráce tak významně obohatí obě instituce,“ prohlásil generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

„Podpis deklarace je výsledkem půlročních jednání o reálných možnostech spolupráce akademické obce a veřejnoprávního média. Výrazným impulzem bylo založení samostatné Sekce rozhlasu a televize při Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP v listopadu loňského roku,“ uvedl děkan FF Jiří Lach.

Členové Sekce rozhlasu a televize z Katedry divadla, filmu a médií FF olomoucké univerzity zkoumají vývoj světové i české rozhlasové a televizní tvorby, analyzují problematiku žánru, formátu a specifik obou médií. Zabývají se také otázkami, jaká je pozice rozhlasu a televize v éře sbližování médií nebo vývoj audiovizuálních produkcí v éře digitálních technologií.

Chystaná spolupráce se dotkne také projektů jako je např. mezinárodní filmový festival Academia Film Olomouc (AFO), rozhlasových soutěží (Report, Bilance), pravidelných poslechových večerů Ateliér či internetové platformy RadioDock. Olomoucká univerzita se bude podílet i na vydávání odborného časopisu Svět rozhlasu.

Deklarace také zavazuje ke spolupráci Sdružení pro rozhlasovou tvorbu ( SRT ) a analytické oddělení Českého rozhlasu.

Spustit audio