Degenerujeme? Problémy s vnímáním a motorikou má každé druhé dítě

4. únor 2016

Že se dnešní dětská generace hýbe méně než ty předchozí, je věc známá. Moc se ale neví, že absencí pohybu netrpí jen těla, ale i mozky.

Speciální pedagožka Mgr. Pavla Bubeníčková je spoluautorkou programu, který se snaží deficit kompenzovat.

Maxík = maximální připravenost do školy

Maxík je stimulační program pro školáky a děti s odloženou školní docházkou. Tedy všechny děti ve věku zhruba 5–8 let, které mají problém se soustředěním, pohybem, vnímáním, artikulací, psaním, čtením nebo jakýmikoli nerovnoměrnostmi ve vývoji.

„Nahrazuje takové to čtyřhodinové lítání venku, které už dnešní děti neznají. Z praxe si troufám říct, že by takto potřebovalo cvičit 60 % dětí, ale na to nejsou lidi,“ říká Mgr. Bubeníčková. Jakékoli nedostatky a vývojové skluzy je dobré kompenzovat ještě před nástupem do školy, ale ideální je, když rodiče sledují vývoj dítěte už od narození.

ADHD už není problém

„Dnes bereme jako problém autismus a Aspergerův syndrom, diagnózy jako ADD nebo ADHD jsou zlaté. Je toho stále víc,“ říká speciální pedagožka. „Já ale nemám ráda diagnózy, takže tyto problémy nazývám percepční a motorická nezralost,“ dodává.

Jde o to, že není dozrálé zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace a motorika. A většinou s tím souvisí i nerovnoměrný vývoj laterality, kdy dítě není ani pravák ani levák, nebo má lateralitu zkříženou. To všechno komplikuje úspěšný vývoj.

Quo vadis? Nikam!

„Základní jednotkou pohybu je krok. A ten dětem dnes velmi chybí. Při chůzi totiž pracuje chvíli levá a chvíli pravá hemisféra a formují se základy analýzy a syntézy, což je potřeba ke čtení a psaní. Pokud děti nelezou, nechodí, pak samotný proces učení je pro ně velmi obtížný, protože schopnost analýzy a syntézy nedozraje a dítě nemůže používat nářadí, které ke čtení a psaní potřebuje,“ říká Pavla Bubeníčková.

Stimulační program doporučuje plnit denně 15 minut, minimálně půl roku. Pozitivní změny se při trvalém cvičení dostaví už po měsíci, ale pokud děti přestanou posilovat zádové svalstvo, zase se zhorší sed i úchop psacího náčiní. To pak vede k nemalým zdravotním problémům. Ideální proto je, když se program stane součástí denního režimu stejně, jako třeba čištění zubů.

Zajímá vás, v čem konkrétně cvičení spočívá? Zda se smí vynechat? Jak dítě motivovat? Poslechněte si rozhovor s Mgr. Pavlou Bubeníčkovou.

Spustit audio