Elévský program Českého rozhlasu

Posloucháte rádi rozhlasové pořady nebo podcasty? A napadlo vás, že to, co v podání rozhlasových profesionálů vypadá snadno a samozřejmě, je výsledkem celé řady dovedností? Elévský program Českého rozhlasu vám dá možnost zdokonalit se v mluveném projevu, naučit se ovládat nahrávací techniku a zpracovat natočený zvukový materiál do podoby rozhlasového pořadu nebo příspěvku.

Tvůrčí skupina elévů v Českém rozhlase vznikla v roce 1995. Je otevřena především pro časově flexibilní studenty vysokých škol, kteří mají zájem o rozhlasovou práci a mají pro ni předpoklady.

Vzhledem k vysokým nárokům rozhlasové práce na šíři všeobecného kulturního a společenského rozhledu a na schopnosti samostatného kritického myšlení je nutnou podmínkou pro přijetí do elévské skupiny maturitou ukončené střední vzdělání.

Výuka je bezplatná a probíhá v Praze. V individuálních případech je možné uvažovat i o výuce v regionálních studiích Českého rozhlasu. Cílem elévského programu je seznámit mladé lidi se zásadami, metodami, technologiemi a technikou rozhlasové práce.

Čtěte také

V průběhu programu získají studenti základní znalosti a orientaci v přípravě programu a vysílání Českého rozhlasu a praktické dovednosti potřebné pro samostatnou tvorbu rozhlasových pořadů a jejich příspěvků.

Základní výcvik elévů probíhá od října do května, v zásadě tedy kopíruje akademický rok. Během tohoto období elévové každý týden absolvují mluvní a hlasovou přípravu, technické konzultace a pracují na konkrétních úkolech. Praktickou přípravu doplňují semináře zaměřené na bližší seznámení se s jednotlivými pracovišti a programem Českého rozhlasu.

Výcvik elévů je organizován ve dvou skupinách – skupině zpravodajství a skupině publicistiky.

Čtěte také

Skupina zpravodajství

Studenti se seznámí s principy rozhlasového zpravodajství i specifiky jazyka a interpretace zpravodajských příspěvků. Naučí se vytvářet rozhlasovou zprávu jako klíčový zpravodajský žánr a vyzkouší si i tvorbu dalších zpravodajských příspěvků, tzv. balíček, zpravodajskou reportáž, rozhovor s moderátorem a živý vstup z terénu.

V praktickém výcviku se naučí pořizovat a editovat zvukový záznam, zpracovávat informace z různých zdrojů, odhalovat souvislosti a přitom kriticky a logicky uvažovat. Elévové se zároveň procvičí ve schopnosti vyjadřovat se přesně, obratně a kultivovaně. V průběhu programu pak zjistí, jestli je novinářská práce láká a jestli mají pro tuto náročnou a zodpovědnou profesi osobnostní i interpretační předpoklady.

Lektorský tým skupiny zpravodajství:

Jana Gulda – zprávařka Radiožurnálu, lektorka se zaměřením na výuku zpravodajských formátů, novinářské etiky a žurnalistických postupů v médiu veřejné služby

Vojtěch Koval – absolvent elévského programu, lektor se zaměřením na výuku technické stránky zpravodajských příspěvků a zákonitostí zpravodajských reportáží

Jaroslava Pokorná – lektorka hlasové výchovy a kurzů improvizace, jazyková poradkyně, spoluorganizátorka elévského programu

Markéta Součková – lektorka hlasové výchovy a kurzů improvizace, jazyková poradkyně, spoluorganizátorka elévského programu

Renáta Klabíková – lektorka hlasové výchovy a kurzů improvizace, jazyková poradkyně, spoluorganizátorka elévského programu

Skupina publicistiky

Elévové se podrobně seznámí s technologiemi pořizování zvukového záznamu, naučí se ovládat reportážní rekordéry a natáčet v interiéru i v terénu. Získají základní dovednosti pro editaci zvuku, tedy střih a jednoduchý mix.

Projdou důkladným mluvním výcvikem, kladoucím důraz zejména na srozumitelnost, přitažlivost a autenticitu sdělení. Naučí se pracovat se specifickými vlastnostmi rozhlasové komunikace – imaginací a iluzí intimity. Seznámí se se základními principy tvorby zvukového tvaru, s jeho rytmem, tempem a dynamikou. Vyzkouší si tvorbu a realizaci jednoduchého scénáře rozhlasového pořadu či podcastu.

Lektorský tým skupiny publicistiky:

Libor Vacek – vedoucí skupiny publicistiky, lektor hlasové výchovy, redaktor a dramaturg se zkušenostmi s vedením rozhlasové stanice

Tomáš Zikmund – mistr zvuku, lektor editace zvuku, vyučující na katedře zvukové tvorby HAMU

Dušan Všelicha – dramaturg a dokumentarista

Jaroslav Kodeš – lektor hlasové výchovy, režisér rozhlasových her

Zdena Fleglová – lektorka hlasové výchovy, dlouholetá vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru

Michaela Bendová – produkční elévského programu

Více o podmínkách přijetí do programu se dočtete na tomto odkazu. O práci elévů si také můžete přečíst zde v článku o stoletém výročí Českého rozhlasu.