Eva Ješutová

vedoucí Archivu

Co dělám v rozhlase:
Do rozhlasu jsem nastoupila v r. 1981 a po celou dobu je má práce spojená s rozhlasovým archivem. V současné době obor prodělává bouřlivý rozmach spojený s digitalizací a automatizací, takže i většina mé práce se týká jejich implementace do činností archivu. Zpracovávám nejnáročnější rešerše pro rozhlasové i mimorozhlasové klienty, spolupracuji na rozhlasových i nerozhlasových projektech k výročím osobností a událostí (Znovu 89, Radio Retro, Můj rozhlas, Srpen 1968…). Zajišťuji přípravu a vydávání revue Svět rozhlasu, přispívám články s rozhlasovou tematikou do odborných sborníků. 

Jako vedoucí autorského kolektivu jsem přispěla k zpracování a vydání publikací k historii rozhlasu Od mikrofonu k posluchačům, 99 významných uměleckých osobností rozhlasu, 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Momentálně s kolegy připravujeme 99 osobností zpravodajství. 

Před rozhlasem:
Vystudovala jsem archivnictví a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. 

Ve volném čase:
Mám ráda historii, jižní Čechy, kde jsem se narodila, a řecké ostrovy. Ráda si přečtu dobrou knihu a sleduji sportovní přenosy, z nichž preferuji fotbal.